Dagmar

Vuosi 2005 oli verkossa ennen kaikkea hakukonemarkkinoinnin vuosi. Helsingin kauppakorkeakoulun tekemä digimarkkinoinnin barometri osoitti, että hakukonemarkkinointi oli viime vuoden aikana eniten merkitystään kasvattanut markkinointikeino.

Koska hakukonemarkkinointia ei vielä raportoida mainospanostuksiin, ei tarkkaa tietoa koko Suomen mainospanostuksista ole. Jotain voi kuitenkin päätellä siitä, että Dagmarin asiakkailleensa ostaman hakusanamainonnan kuukausittainen volyymi kasvoi vuoden aikana monikymmenkertaisesti ja Dagmarista tuli vuoden aikana yksi Suomen suurimmista Googlen hakusanamainonnan ostajista.

Kysynnän kasvu tuplasi hinnat

Kasvun takaa löytyy kaksi merkittävää tekijää. Ensiksikin yhä useampi mainostaja lähti viime vuoden aikana testaamaan hakusanamainontaa. Kokeilemisen kynnys on monia muita mainosmedioita matalampi, sillä mainonnan tuotantokustannukset ovat alhaiset ja mainostaja maksaa pelkästään klikeistä.

Kolikon toisena puolena on se, että kiristynyt kilpailu hakusanoista nosti vuoden aikana klikkien hintoja reilusti, keskimäärin klikkihinta näytti tuplaantuvan. Muualla klikkihinnat ovat sen sijaan jo kääntyneet laskuun.

Alakohtaiset hinnat vaihtelevat

Keskimääräiset hinnat eivät tietenkään kerro koko totuutta, sillä alakohtaiset hintaerot ovat suuret. Suurimpien mainostajien kohdalla on pystytty tekemään hyvää optimointia ja jopa tiputtamaan vuoden aikana klikin hintoja kolmanneksella. Pitkäjännitteisyys ja suunnitelmallisuus on siis palkittu ja suurimmalle osalle mainostajista hakukonemainonta on vieläkin erittäin edullista.

Laadukkaita kontakteja

Vaikka edullinen klikkihinta on ollut merkittävä tekijä hakukonemainonnan kasvussa, on vieläkin merkittävämmäksi osoittautunut kontaktien laatu.

Media, jossa käyttäjät kohdentavat itse itselleen relevanttia mainontaa osoittautui monille paljon perinteistä mainontaa tehokkaammaksi. Esimerkiksi hakukoneiden kautta tulleet ostot ja tilaukset ovat yleensä osoittautuneet paljon muita medioita edullisemmiksi. Kontaktit ovat olleet jopa niin paljon laadukkaampia, että muutama mainostaja on keskittänyt koko mainosbudjettinsa hakukoneisiin.

Seurannan merkitys kasvaa

Mitä tiukemmaksi kilpailu hakusanamarkkinoilla käy, sitä tärkeämpää on seurata hintojen kehittymistä ja kontaktien laatua, ja verrata niitä muihin medioihin. Omaa hakukonenäkyvyyttä on seurattava jatkuvasti. Siinä missä vuosi 2005 jäi historiaan hakusanamainonnan vuotena, alkanut vuosi voimistaa ennen kaikkea hakukoneoptimointia.

Digimarkkinoinnin barometri

*) Lähde: Taloustutkimus, Internet Tracking, syys-lokakuu 2005