Dagmar

Hyvän yhteistyön takeena on usein tuttuus. Tutun ihmisen kanssa on helppo toimia ja jouhevaa sopia asioista. Tärkeätä on myös ajan saatossa syntynyt luottamus, jonka merkitys korostuu erityisesti taloudellisesti haastavana aikana, kun hintoja ja myyntiehtoja tarkastellaan entistä kriittisemmin.

Vaikka asia olisi hankala, tutut yhteistyökumppanit pyrkivät ratkaisemaan sen hyvässä hengessä reunaehdot tuntien.

Tutuksi tullaan ajan myötä ja aktiivisella työskentelyllä. Mediasuunnittelija on kiinnostunut kaikista medioista; innostumme radiosta, innostumme printistä ja televisiosta yhtä lailla kuin internetistä, ja suorastaan janoamme tietoa uusista mahdollisuuksista.

Iso osa mediasuunnittelua on miettiä, mitä voi tehdä aivan uudella tavalla tai mitä uusia mahdollisuuksia on vanhassa tutussa mediassa. Hyvällä myyjällä on ideoita ja uusia näkökulmia. Tarvittaessa hän myös vie ennakkoluulottomasti eteenpäin toivottuja uudistuksia tavoissa käyttää mediaa.

Sovittu lähestymistapa, asiakkaan näkökulma

Vaikka kaikki ovat ideoille avoimia, sopivat kanavat ja ajat vaihtelevat. Siksi on hyvä sopia jo yhteistyötä aloitettaessa, miten yhteyttä pidetään. Yksi arvostaa sähköpostilla annettuja tietoja, siinä missä toinen haluaa tavata kasvotusten.

Yhteydenotoissa hyvä lähestyminen on median ja asiakkaan palvelun tai tuotteen luontevan yhteyden korostaminen. Onpa kyseessä tuotteeseen sopiva teema, ohjelmayhteys tai muuten näyttävä esilläolo.

Harmittelu pienenevistä mediapanostuksista ei edistä asioita, sen sijaan ehdotus keskittämisestä ja sen tuottamasta taloudellisesta hyödystä ja lisänäkyvyydestä voi avata ovia.

Osaajia yhdistävää uutta tietoa

Tutkimustulosten esittely on yksi luonteva tapa koota yhteen eri asiantuntijoita. Parhaimmillaan tapaaminen voi olla esimerkiksi median tutkimustietopankin tulosten läpikäyntiä asiakkaan toimialan näkökulmasta.

Mikäli paikalla on asiakkaan, mainostoimiston, mediatoimiston ja median eri osaajia, saattaa syntyä hyvinkin antoisa tilaisuus; mielipiteiden vaihto on rikasta ja tuttuihin teemoihin löydetään uusia kärkiä.

Useimmat asiakkaat arvostavat medioiden tutkimuksia ja ovat kiinnostuneita tuloksista.

Ideoiva ja innostava yhteistyökumppani

Taloudellinen taantuma tuottaa tuskan lisäksi yleensä luovuutta ja joustavuutta. Myös kuluneen vuoden aikana eri medioissa on nähty uusia ratkaisuja.

Parhaimmat tapaamiset mediamyyjän kanssa ovat niitä, joissa syntyy innostusta, hyvää keskustelua ja joiden jälkeen jää miettimään miten ehdotettuja ratkaisuja voisi soveltaa omien asiakkaidensa medianäkyvyydessä.

Aina uutta ideaa ei voi hyödyntää heti, mutta seuraavia kampanjoita suunniteltaessa ehdotus saattaa muistua mieleen ja tarjota tervetulleen ratkaisun.

Mediasuunnittelijan työn kannalta on tärkeää, mutta haasteellista hallita laajaa ja nopeasti muuttuvaa mediamaailmaa. Taitava mediamyyjä on arvostettu yhteistyökumppani, kun osoittaa olevansa siinä suureksi avuksi.