Dagmar

Tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat ostaneet asunnon maalis-toukokuussa 2004. Heiltä kului asunnon etsimiseen keskimäärin neljä ja puoli kuukautta. Ostamiseen käytetty aika oli hieman pidentynyt vuodesta 2002.

Suurin osa vastaajista oli seurannut asuntoilmoittelua alle puoli vuotta, yli vuoden seuranneita oli alle viidennes.

Yleisimmäksi tietolähteeksi nousi sanomalehti. Toiseksi eniten mainintoja sai internet. Etuovi.com-lehden tietolähteekseen mainitsi noin puolet vastaajista.

Internetin merkitys asuntokaupan tietolähteenä on noussut merkittävästi. Keväällä 2004 tutkimukseen vastanneista 81 prosenttia ilmoitti käyttäneensä internetiä asuntokaupan tietolähteenä. Vielä kaksi vuotta aiemmin internetiin turvautui vain 66 prosenttia vastanneista.

Sähköiset palvelut kiinnostavat

Tärkeintä tietolähdettä kysyttäessä sanomalehti ja internet vaihtoivat paikkaa. Vastaajista 45 prosenttia piti asuntoa etsiessä internetiä tärkeimpänä tietolähteenä. Toiseksi nousi sanomalehti, jonka mainitsi tärkeimpänä tietolähteenään 23 prosenttia vastaajista.

Ikä vaikuttaa tietolähteen merkitykseen. Alle 50-vuotiaiden mielestä asuntokaupan tärkein tietolähde oli internet, yli 50-vuotiaiden mielestä sanomalehti.

Sähköisten lisätietopalvelujen käyttö ja yhteydenpito kiinteistönvälittäjään sähköpostin avulla yleistyvät vähitellen. Valokuvia, pohjapiirustuksia ja virtuaaliesittelyjä toivotaan lisää.

Etuovi.com suosituin

Suosituin internetpalvelu, josta asuntoihin liittyviä tietoja etsittiin, oli www.etuovi.com. Sitä ilmoitti käyttäneensä 87 prosenttia vastaajista. Kuluvan vuoden tammikuussa se houkutteli sivuilleen vajaat 190 000 viikkokävijää. Kävijämäärä on kasvanut noin 70 prosenttia edellisestä vuodesta. Huoneistokeskuksen palvelu www.huoneistokeskus.fi oli toiseksi yleisimmin käytetty ja www.oikotie.fi kolmanneksi yleisin. Oikotien kävijämäärät ovat kasvaneet viime vuodesta puolella, nyt viikkokävijöitä on jo yli 90 000.

10 asuntoa kierretään

Kiinnostavimmat kohteet käydään tarkistamassa vielä paikan päällä. Ennen ostopäätöksen tekoa tutkimukseen osallistuneet asunnonostajat olivat käyneet katsomassa keskimäärin lähes kymmentä asuntoa. Ostopäätöksen tekeminen vaatii yhä enemmän tiedonhakua ja harkintaa.

Tutkimus ostopäätöstä edeltävästä tiedonhausta asuntokaupassa toteutettiin Habitan, Huoneistokeskuksen, Kiinteistömaailman, OP-Kiinteistökeskusten, Suomen Asunnonvaihtokeskuksen, SKV:n, Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton, YIT:n ja Alma Media Interactive Oy:n toimeksiannosta keväällä 2004. Vastaava tutkimus on toteutettu aiemmin vuonna 2002. Kyselyyn vastasi yhteensä 339 asunnon maalis- toukokuussa 2004 ostanutta henkilöä.

Muut lähteet: TNS Gallup