Dagmar

Internet ja mobiili tärkeäksi osaksi päättäjien päivää (26.8.2004)

Internet alkaa olla päättäjille lähes yhtä arkipäiväinen työkalu kuin kännykkä tai kopiokone. Vielä kaksi vuotta sitten joka kymmenes päättäjä ei ollut käyttänyt internetiä lainkaan viimeisen viikon aikana; nyt enää neljä sadasta päättäjästä ei ole viikkokäyttäjä. Myös mobiilipalvelujen suosio kasvaa.

Kilpailija käy kotisivuillasi

Internetiä käytetään yhä enemmän sähköisten uutiskirjeiden lukemiseen, pankkiasioiden hoitoon sekä vapaa-aikaan liittyviin asioihin. Kaksi jälkimmäistä muodostavat hakukoneiden ohella kolme yleisintä internetin käyttötapaa niin yksityisen kuin julkisen sektorin päättäjien keskuudessa.

Sen sijaan yksityisellä sektorilla seurataan internetistä selvästi aktiivisemmin kilpailijoiden viestintää sekä pörssitietoja. Samoin hankintapäätöksen eri vaiheissa verkko on yleisemmin yksityisen puolen päättäjien tietolähde. Olipa kyse tiedon keräämisestä, vaihtoehtojen kartoituksesta tai lopullisesta hankintapäätöksestä. Esimerkiksi joka toinen päättäjä käyttää internetiä olemassa olevien vaihtoehtojen kartoitukseen.

Kännykkään puhelinnumerot ja hellepäivät

GPRS/Wap-puhelin on yleisempi yksityisellä sektorilla. Useammalla kuin joka kolmannella yksityisen sektorin varsinaisella päättäjällä on mahdollisuus lukea sähköposti matkapuhelimella, osallistujista noin joka neljännellä.

Suosituin mobiilipalvelu on puhelinnumero- ja nimihaut, joita yli puolet päättäjistä käyttää edes joskus. Seuraavina tulevat säätiedot ja uutiset.

Ahkerimpia mobiilipalvelujen käyttäjiä ovat yksityisen sektorin ylimmät päättäjät. Tilanne on päinvastainen julkisella puolella, jossa osallistujat käyttävät mobiilipalveluja varsinaisia päättäjiä innokkaammin.

Lähes 40 % kokeillut internetiä markkinointikanavana

– Internetin käyttö markkinointikanavana on selvästi lisääntynyt, vertaa asiakkuusjohtaja Tuija Wikström.  – Vielä pari vuotta sitten vain noin neljännes päättäjistä oli käyttänyt tätä kanavaa, nyt kokemuksia on kerännyt jo vajaat 40 prosenttia, niin yksityisellä kuin julkisella puolella.

Wikströmin mielestä osuus on silti vielä yllättävän pieni.

Sähköisten markkinointikanavien, kuten internetin, sähköpostisuoran ja mobiilimainonnan tärkeys oman markkinoinnin kannalta ei ole muuttunut kahdessa vuodessa.

– Tämäkin tulos tuntuu erikoiselta, kun tiedetään, että viime vuosien aikana päättäjäkohderyhmän mediakäyttö on selvästi lisääntynyt näissä kanavissa.

Lähde: PMT 2004