Dagmar

Internetiä ei aiota käyttää niinkään mainosvälineenä tai kuluttajille suunnatussa verkkokaupassa, vaan b-to-b-verkkokaupassa sekä asiakkaiden palvelukanavana. Sähköpostimarkkinoinnin uskotaan myös kasvavan.

Internet-mainonta nähdään edelleen tukimediana, joka soveltuu parhaiten tuotetiedottamiseen, taktisen markkinoinnin toimenpiteisiin, nopeisiin kampanjatoteutuksiin sekä kuluttajakilpailuihin.

Kyselyyn vastanneet yritykset lohkaisevat internet-mainontaan n. 5 % mediabudjetistaan eli keskimäärin 31 500 euroa. Osuus ei ole muuttunut viime vuodesta.

Suurin osa kertoo olevansa tyytyväisiä internet-mainonnan sekä verkkokaupan tuloksiin. Verkkomainonnalle asetetut tavoitteet oli saavuttanut tai ylittänyt 65 % vastanneista ja verkkokaupan 57 %.

Internet-mainonnan suurimpana haasteena pidetään tutkimusmenetelmien kehittämistä eli tulosten ja vaikutusten mitattavuuden parantamista.