15.8.2002 | Uutisarkisto

Internet-mainontabarometri 2002 julkistettiin

Mainostajien Liiton touko-kesäkuussa tekemään kyselyyn vastanneista yrityksistä 36 % aikoo kasvattaa internet-mainonnan panostustaan tänä vuonna. Toisaalta 12 % suunnittelee panostuksensa vähentämistä, joten barometrin saldoluvuksi saatiin 24. Viime vuonna saldoluku oli 51.

Internetiä ei aiota käyttää niinkään mainosvälineenä tai kuluttajille suunnatussa verkkokaupassa, vaan b-to-b-verkkokaupassa sekä asiakkaiden palvelukanavana. Sähköpostimarkkinoinnin uskotaan myös kasvavan.

Internet-mainonta nähdään edelleen tukimediana, joka soveltuu parhaiten tuotetiedottamiseen, taktisen markkinoinnin toimenpiteisiin, nopeisiin kampanjatoteutuksiin sekä kuluttajakilpailuihin.

Kyselyyn vastanneet yritykset lohkaisevat internet-mainontaan n. 5 % mediabudjetistaan eli keskimäärin 31 500 euroa. Osuus ei ole muuttunut viime vuodesta.

Suurin osa kertoo olevansa tyytyväisiä internet-mainonnan sekä verkkokaupan tuloksiin. Verkkomainonnalle asetetut tavoitteet oli saavuttanut tai ylittänyt 65 % vastanneista ja verkkokaupan 57 %.

Internet-mainonnan suurimpana haasteena pidetään tutkimusmenetelmien kehittämistä eli tulosten ja vaikutusten mitattavuuden parantamista.

Dagmar

Dagmar

Lisää aiheesta