Dagmar

Internetin käyttö lisää radion kuuntelua (17.5.2001)

Yhdysvalloissa tehdyn tuoreen tutkimuksen mukaan perinteisistä medioista radiolla on parhaat mahdollisuudet hyötyä internetin käytön yleistymisestä. Haastatelluista 11 % kertoi lisänneensä radion kuuntelua sen jälkeen, kun he ryhtyivät käyttämään internetiä. Suomessa ei ole tehty vastaavaa tutkimusta, mutta radion tehosta saitille ohjaajana on hyviä kokemuksia.

Tutkimuksen mukaan sanomalehtien lukemista oli lisännyt 9 %, aikakauslehtien lukemista 8 % ja television katselua 7 % haastatelluista internetin käyttäjistä.

Vain 9 % sanoi vähentäneensä radion kuuntelua, kun taas 23 % sanoi vähentäneensä tv:n katselua, 20 % aikakauslehtien lukemista ja 15 % sanomalehtien lukemista.

Haastatelluista internetin käyttäjistä 17 % kuuntelee nettiradiota verkossa käynnin aikana. He ovat tottuneita verkon käyttäjiä sekä verkosta ostajia: noin 65 %:lla heistä oli ollut verkkoyhteys vähintään 3 vuoden ajan.

Radion kuuntelu on passiivista toimintaa, kun taas internetin käyttö vaatii aktiivisempaa otetta. Siten netissä liikkuja voi helposti kuunnella radiota samaan aikaan.

Radion ja internetin samanaikainen käyttö voi pian laajeta internetin ja tv:n yht´aikaiseksi käytöksi. Puolet haastatelluista kertoi, että heillä on televisio samassa huoneessa kuin tietokone. Näistä 91 % sanoi, että he toisinaan katsovat televisiota samaan aikaan kuin surffailevat ja 27 % tutkituista aikuisista kertoi katsovansa aina tai usein televisiota nettikäynnin ajan.

Suomessa Radio Helsinki aloitti nettiradiona, mutta nykyisin sitä voi kuunnella myös perinteisen radiovastaanottimen kautta. Monia muitakin radioasemia voi jo kuunnella tietokoneen kautta.

Radio Helsingin nettiradion kuuntelusta ja kuuntelijoista valmistuneen tuoreen tutkimuksen mukaan tyypillinen kuuntelija on 20-29-vuotias, yksin tai puolison kanssa asuva helsinkiläismies, joka harrastaa musiikkia, elokuvia tai tietokoneita. Nettikuuntelijoista 70 % kuuntelee kanavaa viikoittain, ja kanavaa kuunnellaan eniten työpaikalla.

Yli 90 % Radio Helsingin nettiradion kuuntelijoista työskentelee tai surffailee netissä kuuntelun aikana.

 Ylen radiot, joita voi kuunnella verkosta: - Radio Peili - Radio Aino (Naisille) - Radio Finland (Ulkosuomalaisille) - Radio Extreme (Ruotsinkielinen nuorten radio) - Sami Radio (Saamenkielinen) - Radiomafia - Nettiradio Mikael (opintoradio)

Kaupallisia nettiradioita - Radio Helsinki (aluksi vain netissä, nykyään myös eetterissä)

Radioita (valtakunnalliset ja osavaltakunnalliset), joita voi kuunnella netin kautta - Radio Nova - NRJ - Radio Sputnik

Lähteet: Media Life 7.5., Finnpanel/KRT On Line, Radio Helsinki, NetRadio-kuuntelijaprofiilitutkimus 4/2001/InterQuest Oy