Anna Salo

Mediatalot kehittävät TNS Metrix -mittausta jatkuvasti yhteistyössä TNS Gallupin kanssa. Verkkomedian osalta mittaaminen on monelta osin mahdollista viedä erittäin tarkalle tasolle, esimerkiksi sivustolla käyntien ja sivulatausten osalta, mutta yhteismitallinen kävijämäärämittaus – koskien yksittäisiä kävijöitä – on ollut kautta aikojen hankalaa. Sama henkilö kun voi vierailla sivustolla useamman eri päätelaitteen sekä useamman eri selaimen kautta (desktop-, älypuhelin-, sekä tabletselaimet), eikä yksittäistä henkilöä pystytä tunnistamaan analytiikkajärjestelmien datan avulla.

Yhteismitallisuuden hakeminen vaatii siis erikseen sovittavaa ”kalibrointia” medioiden lukujen välillä, mikä on usein aiheuttanut vilkasta keskustelua mediatalojen kesken. Koska eri medioiden käyttötavat (kuinka usein, kuinka usealla eri laitteella ja selaimella) poikkeavat toisistaan, kävijämäärien suhteuttaminen vertailukelpoisiksi vaatii aina kompromisseja.

Mobiililaitteiden nettikäytön erittäin nopea kasvu on entisestään vaikeuttanut verkkomedian mittaamista. Tästä syystä kävijämittausta uudistetaan jälleen tänä syksynä: parempaa tarkkuutta haetaan jatkossa kuluttajapaneelin avulla. Paneeliin kuuluu 5 000 suomalaista ja se painotetaan vastaamaan 15–74-vuotiaiden suomalaisten verkonkäyttöä iän, sukupuolen, asuinpaikan sekä selainjakauman mukaan. Jokainen panelisti asettaa seurantaevästeen jokaiselle käyttämälleen selaimelle kaikkiin päätelaitteisiinsa. Panelisteiksi hyväksytään vain ne, joilta saadaan mitattua vähintään 70 % kaikesta verkon käytöstä.

Paneelin avulla saadaan mitattua tarkempia kävijämääräestimaatteja ja se mahdollistaa ensimmäistä kertaa yhteisluvut kaikesta selainkäytöstä, mukaan lukien mobiilipäätelaitteiden selainkäytön.

Erillisten applikaatioiden käyttö jää toistaiseksi edelleen tulosten ulkopuolelle. Sovelluskäytön mittaamiseksi on käynnistetty kehitysprojekti, ja tavoitteena on elokuussa 2015 mitata panelistien sovelluskäyttöä  kattavasti.

Paneelin avulla saadaan mitattua luotettavasti yli 40 000 viikkokävijän sivustot eli aivan pienimpien sivustojen data tuotetaan laskennallisesti erilaisella menetelmällä.

Ensimmäiset paneelista saadut viikkotavoittavuus-  eli yleisöestimaattiluvut julkaistaan lähiaikoina. Toistaiseksi julkisella listalla raportoidaan samat tiedot kuin aikaisemminkin; jatkossa mielenkiinto kohdistuu toki myös siihen, kuinka saamme toimialan käyttöön paneelin avulla kerättävää dataa muun muassa eri sivustojen demografioista.