Anna Kärkkäinen

Tänä päivänä yritys ei voi täysin vapaasti valita haluamiaan asiakaspalvelukanavia. Sosiaalinen media pakottaa toimimaan ja ottamaan kantaa prosesseihin, joilla sitä hoidetaan.

Suurista palveluista Facebook on edelleen vahvoilla, ja Twitter ottaa jalansijaa Suomessa avattuaan mainosmahdollisuudet Pohjoismaissa. Lisäksi uusia sosiaalisen median palveluja syntyy jatkuvasti. Vaikka oma yritys ei olisikaan niissä mukana, saattaa kilpailijoilla olla palvelussa jo etabloitunut seuraajakunta. Ja niissäkin todennäköisesti puhutaan brändistäsi.

Meitä Dagmarin asiantuntijoita ohjaa vahvasti dataan perustuva ja mitattava tuloksellisuus kaikessa tekemisessä. Sosiaalisen median puolella teemme yhteistyötä mittarointiin erikoistuneen,  suomalaisen TweetAtlaksen kanssa. Mittarointi muodostaa kulmakiven, jonka avulla voimme jalostaa datasta strategista tietoa ja reagoida tehokkaasti.

Some-analyysi ja toimenpidesuositukset halutuin aikavälein

TweetAtlas tarjoaa laadullisesti ylivoimaisen ja monipuolisimman tavan mittaroida ja ymmärtää sosiaalista mediaa. Se hyödyntää nykyaikaisen tehokkaasti jopa kuutta miljoonaa oikeaa ihmistä osana reaaliaikaista analyysiprosessiaan. Näin se ymmärtää myös sosiaalisessa mediassa varsin yleiset, sarkasmia, ironiaa tai satiiria sisältävät viestit ja niiden merkitykset eri kielillä. Ja mikä parasta, myös kuva-, video- sekä linkkimuotoisten viestien analyysi onnistuu luotettavasti.

TweetAtlaksessa mittarointi ja analyysi on tehty äärimmäisen helpoksi. Jokainen asiakas saa reaaliaikaisen näkymän keskusteluihin. Lisäksi asiakkaat saavat haluamallaan aikavälillä oman liiketoimintansa erityispiirteet huomioivan tiivistelmän mittaroidusta datasta, sen pohjalta tehtävistä päätelmistä ja toimenpidesuosituksista. Analyysi ja tuotettava informaatio ovat niin luotettavia ja kattavia, että yritysjohto voi tehdä niiden pohjalta strategisia päätöksiä. TweetAtlaksen avulla some-investointien vaikutus ja ROI voidaan osoittaa läpinäkyvästi sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti.

Strateginen pelikenttä

Markkinoija ei voi itse täysin kontrolloida brändiään, vaan se muodostuu kuluttajien kokemuksesta, jota jaetaan aktiivisesti sosiaalisen median pelikentällä. Tällä areenalla on vaikea toimia nopeasti ja tehokkaasti ilman kokonaisnäkemystä. Siksi sosiaalinen media kannattaa nähdä strategisena brändinrakennus- ja markkinointityökaluna.

Näkemyksen lisäksi tarvitaan hyvä pelikirja eli strategia, jonka avulla reaaliaikaista markkinointia pelataan. Kun strategia ja prosessit ovat kunnossa ja oikeat työkalut valjastettu käyttöön, markkinoijalle avautuu aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Pystymme tekemään tarkkoja kilpailija-analyysejä, tunnistamaan kilpailijoiden vahvuuksia ja heikkouksia sekä reagoimaan kilpailijoiden tekemiseen, löytämään trendejä ja huomioimaan toimialalla nousevia ja päivänpolttavia asioita.

Brändinrakennuksen kulmakiviä ja sosiaalisen median tärkeimpiä tehtäviä on mielipidevaikuttajien löytäminen sekä laskennallisen media-arvon maksimointi. Ansaittu sosiaalinen näkyvyys kannattaa liittää markkinoinnin mittaroitavaan kokonaisuuteen ja hyödyntää jatkuvaa tekemistä tehokkaasti osana markkinoinnin johtamista.