Dagmar

It-mainonnan trendit ja tulevaisuuden näkymät (4.10.2001)

Yhteiskunnallisuudella ratsastetaan, asiakkaan osaamista korostetaan, eletään lyhytjännitteisesti ja käytetään erotiikkaa yhä enemmän. Näin Talentumin levikki- ja tutkimusjohtaja Kari Tervonen listasi Tietoviikon aamiaistilaisuudessa 27.9. it-mainonnan trendejä. Niiden lisäksi hän esitti näkemyksiään myös mainonnan kehityssuunnista.

Yhteiskunnallisuudella ratsastamisen taustalla on Tervosen mukaan yhteiskunnassa tapahtunut muutos: ylempiin tuloluokkiin kuuluu yhä enemmän ihmisiä, joista yhä harvempi tunnustautuu arvomaailmaltaan konservatiiviseksi.

Bopoistien (boheemit porvarit) sijaan Tervonen käyttäisi heistä termiä "arvoristiriitaiset menestyjät". He elävät työn, idealismin, ahneuden ja taiteellisuuden kaksinaismoralistisissa ristipaineissa. He haluavat kulutustapojensa ja elämäntyylinsä ilmaisevan menestystä, vaikka se ei ole heille mukamas tärkeää. Heille elämä on jatkuvaa valintojen tekemistä keskenään ristiriitaisten arvojen kanssa.

Tähän ryhmään vetoavat mainonnassa käytetyt erilaiset arvot. Kohderyhmä haluaa osoittaa pystyvänsä ajattelemaan asioita monesta näkökulmasta ja älykkäästi kyseenalaistamaan konservatiivisia arvoja. Kohderyhmä ei kuitenkaan halua mennä maailmanparannuksessaan niin pitkälle, että se haittaisi menestymistä ja heikentäisi elintasoa. Esimerkkinä yhteiskunnallisuudella ratsastamisesta Tervonen käytti IBM:n tapaa käyttää mainonnassaan Linuxia.

Asiakkaan osaamisen korostaminen merkitsee Tervosen mukaan tiettyä uusnöyryyttä asiakasta kohtaan. It-mainonta ei enää väitä ratkaisevansa asiakkaidensa koko liiketoiminnan kehittämissuuntaa. Uuden tekniikan hankkimista ei myöskään enää pidetä itsestäänselvyytenä. Tämän kaiken takana on it-alan muuttunut tilanne.

Vapaa-aikaan ja erotiikkaan liittyvien elementtien lisääntyminen päättäjämainonnassa johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että b-to-b -tuotteidenkaan välillä ei ole enää kovin suuria eroja. Nyt luodaan mielikuvia, haetaan fiiliksiä. Vaikutetaan päättäjien emootioihin ja puhutaan tuotantohyödykkeiden mainonnassa siitä, mitä päättäjät oikeasti haluaisivat tehdä.

It-alan tuotteiden yhä lyhyempi elinkaari on tehnyt mainonnan suunnittelustakin lyhytjännitteistä. It-mainonnan linjan tyypillinen elinkaari on alle vuosi. Pitkäjännitteisestä suunnittelusta Tervonen kiittelee kansainvälisesti HP:tä sekä meillä Suomessa Soneraa ja Nokiaa.

It-mainonnan tulevaisuutta Tervonen arvioi seuraavasti:
? Aggressiivisuus taittuu lyhyellä tähtäimellä taloudellisen taantuman synnyttämän varovaisuuden vaikutuksesta, mutta lisääntyy taas pitkällä tähtäimellä.
? Yhteiskunnallisuus ja liberaalisuus lisääntyvät.
? Teknologian itseisarvoisuudesta päästään eroon.
? Mainonta ottaa kantaa päättäjän/käyttäjän persoonallisuuteen.
(Kun käytät tätä tuotetta, olet tietyntyyppinen ihminen)
? Emotionaalisuus lisääntyy.

Emotionaalisuuden Tervonen jakaa asialliseen emotionaalisuuteen, jossa mainonnan pääpaino on faktassa. Pehmeään emotionaalisuuteen, jossa fiilistellään tuotteesta ja yrityksestä. Ja erottavaan emotionaalisuuteen, jossa mainonta ottaa kantaa tuotteen käyttäjän persoonallisuuteen.