09.04.2015 / Uutisarkisto

Juttusarja datalähtöisestä asiakkuuden hoitamisesta alkaa!

Julkaisemme kevään aikana joukon kirjoituksia siitä, miten asiakkuuksia voi hallita ja hoitaa fiksusti dataan nojautuen. Pyrimme pitämään analytiikkajargonin minimissään ja keskittymään oleelliseen – konkreettisiin esimerkkeihin, joiden avulla datalähtöisen asiakasymmärryksen hyödyt tulevat esiin. Juttusarja käsittää neljä osaa.
Author

Jussi Forma

Asiakaskannan profilointia käsittelevässä osassa kerromme, miten arvokasta tietoa nykyasiakkaistasi on saatavilla jopa hyvin pelkistetyssä asiakaskannassa. Profiloinnin lopputuloksena saadaan eroteltua ja kuvattua erilaiset asiakasryhmät. Tämän jälkeen ryhmille voidaan ryhtyä suunnittelemaan kohdennettuja toimenpiteitä.

Toisessa osassa käsittelemme asiakaspoistuman hallintaa. Analyysin jälkeen ymmärrämme poistumaa selittävät tekijät ja eristämme asiakaskannasta suurimmassa poistumariskissä olevat asiakkaat.

Ristiinmyynnin analyysi tähtää keskiostoksen kasvattamiseen. Tässä osassa kerromme, miten asiakkaiden ostohistoriaa tutkimalla voidaan etsiä säännönmukaisuuksia yhdessä ostettavista tuotteista. Analyysi tuottaa konkreettisia tuotesuosituksia, jotka todennäköisimmin kasvattavat asiakkaan keskiostosta.

Lopuksi keskitymme asiakkuuden hoitomalleihin. Asiakasryhmätasolla ja ajallisesti kohdennettuihin toimenpiteisiin, jotka tähtäävät asiakkuuden elinkaariarvon kasvattamiseen.

OSA 1. Asiakaskannan profilointi – läpivalaisu nykytilaan

Lisää aiheesta