Dagmar

Kärkimedian poikkeuslupaa jatkettiin (17.6.2004)

Kilpailuvirasto on myöntänyt kolmannen kerran poikkeusluvan Kärkimedian toiminnan jatkamiselle. Virasto pitää sitä kilpailunrajoituslain mukaisena hinnoitteluyhteistyönä. Lupa on voimassa vuoden 2005 loppuun saakka.

Kärkimedia-konseptiin tehtiin pieniä muutoksia poikkeusluvan hakemisen yhteydessä. Kärkimedia hyväksyy nyt myös tabloidi-tyyppisen ulkoasun, eli formaattiaan muuttanut HBL voi kuulua pakettiin uudessa koossaan. Lisäksi kaikki vähintään viisi kertaa viikossa ilmestyvät, tilattavat sanomalehdet voivat halutessaan päästä mukaan Kärkimediaan. Tähän asti pakettiin kuuluneet lehdet ovat ilmestyneet vähintään kuusi kertaa viikossa.

Kärkimedia-paketeissa tulee vuoden 2005 alusta lähtien olla lehtiä vähintään kahdelta Aluemediatutkimuksessa määritellyltä markkina-alueelta. Helsinki ja Uusimaa tulkitaan kuitenkin yhdeksi markkina-alueeksi, jolloin esimerkiksi Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet ja Keski-Uusimaa eivät voi muodostaa yhtä Kärkimediakierrosta.