Petri Vatanen

Työkalupakissa on sähköpostimarkkinointia, viestintää, hakukonemarkkinointia, somea, display-mainontaa, mutta myös tuotteen muokkaamista vastaamaan paremmin asiakkaan tarvetta tai luomaan viraalista leviämistä – mitä vain mikä todistettavasti toimii.

Moni pitää kasvuhakkerointia tapana luoda kasvua lähes ilmaiseksi hyvin asemoidulla tuotteella sekä erilaisilla julkisuustempuilla. Mutta kyse on enemmänkin siitä, että varmistetaan panos-hyötysuhde aina positiiviseksi ja keskitytään niihin asioihin, jotka tuottavat pienimmällä panostuksella suurimman kannattavan kasvun.

Kasvuhakkerointi on näin strategin näkökulmasta äärimmäisen tervetullut ja mieleinen hypetyksen aihe. Samat teemat ovat jo useita vuosia olleet nykyaikaisen markkinoinnin ytimessä.

Datalähtöistä, oleelliseen keskittyvää, ennakkoluulotonta

Ensin on varmistettava, että tuotteella on aito tilaus markkinassa (product-market fit). Sen päälle on helpompi rakentaa kasvustrategia, joka nojaa vahvasti datan keräämiseen ja hyödyntämiseen kaikessa päätöksenteossa kehityksestä mainontaan.

Koko kasvuhakkeroinnin voima piilee datalähtöisyydessä, oleelliseen keskittymisessä ja ennakkoluulottomuudesta. Ennakkoluulottomuus syntyy siitä, että uusien yritysten kohdalla ei ole vanhoja organisatorisia siiloja hidastamassa ja vaikeuttamassa tekemistä. Kasvuhakkeri saa keskittyä yhteen ainoaan asiaan eli kasvuun välittämättä siitä, kuuluuko sähköpostisuoran lähettäminen CRM-tiimille vai markkinoinnille. Kasvuhakkeri toimii siten perinteisten siilojemme yläpuolella tai niiden kaikkien läpi.

Perinteisellä markkinoinnilla ja mainonnalla on paljon oppimista kasvuhakkeroinnilta. Kasvuhakkerointi ilmentää nykyaikaista markkinointia ja oikeaa kehityksen suuntaa erittäin hyvin. Kun mietit miten omaa organisaatiotasi tulisi kehittää, kannattaa peilata omaa ja organisaatiosi tekemistä suhteessa yrityksen kasvuun.

Viisi oppia kasvuhakkeroinnista:

1. Selkeä tavoite

Kasvuhakkereiden tavoitteena on luoda kannattavaa kasvua. Heille on asetettu yksi selkeä tavoite, jota kohti suunnistaa. ”Growth hacker is a person whose true north is growth.” Myös markkinoinnin tavoitteena on luoda kasvua. Onkin hyvä miettiä omaa arkeaan ja organisaation toimintaa markkinoinnin parissa ja peilata tekojen merkitystä kasvulle. Keskitymmekö olennaiseen vai meneekö työajasta iso osa johonkin muuhun?

2. Valta ja vastuu täyttää tavoite

Kun tavoite on selvä, sen täyttämiseen täytyy myös antaa valta toimia. Valtaan liittyy riittävä budjetti sekä vapaus valita, miten tavoitteeseen pääsee. Se sisältää myös vastuun esittää tehtyjen toimenpiteiden vaikutus sekä aidosti täyttää tavoite.

3. Kaikkien toimintojen tuki tavoitteelle – pois siiloista

Markkinoinnin ja mainonnan tekeminen on usein siiloutunut. Kuten hyvin tiedämme, asiakkaamme eivät välitä organisatorisista siiloista, vaan oman tarpeensa täyttämisestä. Pelkästään digimarkkinoinnin sisällä saattavat täysin eri yritykset tehdä hakukonemarkkinointia, tulospohjaista mainontaa, Facebook-mainontaa, some-tekemistä, brändikampanjoita jne. Asiakkaan polku koskettaa edellä mainittujen lisäksi oman verkkopalvelun, asiakaspalvelun, CRM-tiimin sekä viestinnän tonttia. Kannattaa miettiä, kuinka tavoite pystyttäisiin tehokkaimmin täyttämään ja kerätä sitä varten kaikista yksiköistä väki yhteen sitä ratkaisemaan

4. Tiedolla johtaminen on tiedolla toimintaa

Tiedolla johtaminen kiteytyy kasvuhakkeroinnissa sen oleellisimpaan muotoon eli päätöksentekoon ja toimimiseen tiedon pohjalta sekä jatkuvaan testaamiseen. Dataa ei pelkästään kerätä, vaan luodaan hypoteesi toimenpiteen tuotolle, testataan toimenpidettä, validoidaan tulokset ja päätetään miten sen jälkeen edetään. Datan aito hyödyntäminen vaatii aina toimivan prosessin ymmärryksen siirtämiseksi käytäntöön. Tässä monella on paljon parannettavaa.

5. Asiakas aidosti keskiöön ja kehityksen avuksi

Yksikään kasvuhakkeri ei pysty luomaan kasvua, jos tuote ei ole kunnossa ja vastaa markkinan eli asiakkaiden tarvetta. Tämän voi varmistaa asiakkaan ottamisella mukaan prosessiin vahvemmin niin suunnittelussa kuin testaamisessa, mutta myös uusien asiakkaiden hankkimisessa viraalisti.

Suosittelen tutustumaan lisää kasvuhakkerointiin ja sen prosessiin, sillä se paljastaa hyvin omat puutteet suhteessa nykyaikaiseen tapaan tehdä markkinointia ja mainontaa. ’Growth hacking’ on tärkeä modernin markkinoinnin ilmentymä. Markkinoinnin ja mainonnan idea on sama kuin kasvuhakkeroinnin eli rakentaa jatkuva ketterä ja oppiva prosessi, jolla luodaan yritykselle tai tuotteelle kannattavaa kasvua.

Avaan mielelläni lisää kasvuhakkerointia ja yhdessä Dagmarin muiden osaajien kanssa autamme tiedolla johdetussa markkinoinnissa eteenpäin. Ota yhteyttä petri. vatanen@dagmar.fi