Dagmar

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan televisiomainonnan muistamiseen vaikuttaa ensisijaisesti katselun keskittyneisyys sekä katselujakson kesto. Kun katselujakson kesto suhteutetaan ohjelman lähetysaikaan saadaan katsomisintensiteetti (Net Fraction).

Katsomisintensiteetti voidaan laskea tv-mittaritutkimuksen aineistosta. Dagmarissa onkin seurattu jo pidemmän aikaa katsomisintensiteettejä eri ikäryhmissä.

Lyhyillä ohjelmilla intensiteetti on yleensä pitkiä ohjelmia korkeampi. Esimerkiksi lyhyen uutislähetyksen intensiteetti on usein lähes 80 %, kun taas myöhäisillan pitkän elokuvan intensiteetti saattaa jäädä 30 %:iin.

Vaikka kanavien keskimääräisissä intensiteeteissä ei ole ollut havaittavissa merkittäviä muutoksia, on suosittujen sarjojen intensiteeteissä tapahtunut kasvua. Esimerkiksi Salatut elämät -sarjan intensiteetti on kasvanut 15-24-vuotiaiden ryhmässä viime vuoden maaliskuun 53 %:sta tämän vuoden huhtikuun 71 %:iin. Samoin Chicagon lääkärit -sarjan intensiteetti on samassa ajassa kasvanut 25-44-vuotiaiden keskuudessa 52 %:sta 58 %:iin.

Televisiomainonnan muistamiseen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa jo 1960-luvulta lähtien. Tutkimusten mukaan mainonnan muistamiseen vaikuttavat mm. se miten sitoutunut katsoja on ohjelmaan, miten paljon hän pitää ohjelmasta ja mitä hän tekee mainoskatkojen aikana.

Toisaalta, vaikka esim. katsomisintensiteetin vaikutus tunnettaisiin hyvinkin tarkkaan, on syytä puntaroida myös sitä, kuinka paljon korkeasta intensiteetistä kannattaa maksaa.