Dagmar

YLEX:n vanhempien ikäryhmien eli 25-44- ja yli 45-vuotiaiden kuuntelukäyrät ovat sukeltaneet voimakkaasti joulukuun jälkeen. YLE lähtikin tietoisesti kehittämään YLEX:ää nuorisokanavaksi, joten nuorentunut kuuntelijaprofiili on tavoitteen mukainen. Vanhemmat ikäryhmät YLE ohjaa Radio Suomen ja YLEQ:n taajuuksille, ja Q:n osuus 25-44-vuotiaista onkin vahvistunut suunnitellusti.

Pitkälle meneviä johtopäätöksiä YLE:n kanavauudistuksen onnistumisesta ei kuitenkaan näin lyhyen jakson perusteella voida tehdä. Kun kuulijat lähtevät kokeilemaan uutuuksia ja tutustumaan niihin, kestää aikansa ennen kuin ”muuttoliike” kanavien välillä tasaantuu, muistuttaa Dagmarin radioasiantuntija, mediasuunnittelija Sanna Partanen.

Kaupallisista kanavista Radio Nova on menettänyt viikkotason kuulijoita koko väestössä. Kyseessä lienee kuitenkin normaali kausivaihtelu, sillä viime vuonna kävi samalla tavoin. Talvella kanavan kuulijakunnan määrä hieman notkahti, mutta nousi kevättä kohden ja oli taas kesällä huipussaan.

Myös Sävelradion viikkotavoittavuus on laskenut hieman, nyt kanava profiloituu entistä hieman voimakkaammin yli 45-vuotiaisiin. On mielenkiintoista nähdä, onnistuuko Sävelradio pitkällä aikavälillä houkuttelemaan lisäkuulijakuntaa Radio Suomen taajuuksilta itselleen.

Sport FM:n viikkotavoittavuus on kasvanut prosentuaalisesti huimasti, peräti 39,2 %. Vaikka kuulijakunnan määrä, 142 000, ei vielä päätä huimaa, on kanava löytämässä paikkansa urheiluhenkisten parissa.

Iskelmä-ketju on saanut runsaat 60 000 uutta kuulijaa edelliseen jaksoon verrattuna, mutta luvuissa on mukana uusien kuuluvuusalueiden tuomaa kasvua. Kanavan profiili on Sävelradion ikäpainotusta tasaisempi, tosin Iskelmässäkin suurin osa kuulijakunnasta on täyttänyt 45 vuotta. Radio Suomen uudistukseen tyytymättömistä kuuntelijoista osa saattaa jatkossa ottaa Iskelmän omakseen.

Kiss FM:n suurimmaksi ikäluokaksi on noussut hienoisella erolla 25-44-vuotiaat aiemman 9-24-vuotiaiden sijaan. SuomiPOP kerää suurimmat kuulijamääränsä samasta kohderyhmästä, mutta sen profiili on tasoittunut viime vuoden lopusta eikä painotu ryhmään aivan yhtä voimakkaasti kuin edellisellä jaksolla.

Lisää aiheesta

Radioasemien viikkotavoittavuus (000) tammi-helmikuu 2003
Radioasema Tammi-helmikuu
2003
Muutos-%
(syys-marraskuu 2002)
Nova 1 699 -10,6 Kiss FM 1 078 2,0 Iskelmä 613 11,5 SBS yhteensä 1 633 -1,7 Sävelradio 368 -3,3 Sport FM 142 39,2 SuomiPOP 550 3,8 NRJ 723 1,1