Dagmar

Uusiutuva kohderyhmä joka vuosi

Valio Onni™ tuotteiden kohderyhmänä ovat äidit, joilla on alle 1-vuotias lapsi. Suomessa syntyy vuosittain noin 60 000 vauvaa, joista esikoisia on 42 %. Savolaisen mukaan vuosittain uusiutuva kohderyhmä tavoitetaan strategialla, jossa pitkäaikaisella näkyvyydellä sekä viestien oikea-aikaisuudella on tärkeä rooli.

– Tavoitteena on saada Valio Onni™ tuotteet kuluttajien ensisijaiseksi valinnaksi heti alusta lähtien.

Dagmarin Strategic Planner Outi Hämäläisen mukaan kohtaamisstrategian suunnittelussa pieni, jatkuvasti uusiutuva kohderyhmä on sekä haaste että mahdollisuus. Pientä kohderyhmää voidaan lähestyä hyvinkin henkilökohtaisesti muun muassa suoran keinoin. Esikoislasten äitejä on myös helpompi lähestyä, koska tuotekategoria on heille uusi ja useimmiten erittäin ”high interest”.

–Yli puolella kohderyhmästä on jo aikaisempia kokemuksia tuotekategoriasta ja aikaisemmat kulutusvalinnat todennäköisesti ohjaavat valintoja, jolloin vaikuttaminen heihin voi olla vaikeampaa. Lisäksi kyse on erittäin herkästä elämänvaiheesta, jota leimaa informaatiotulva, epätieto ja vahvat ääripää-mielipiteet. Siksi suunnittelimme kommunikaatiostrategian, jossa Onni elää mukana kohderyhmän maailmassa, ajan hermolla ja käy jatkuvaa keskustelua kuluttajan kanssa.

Näyttävä mediakampanja

Kesäkuun alussa käynnistyy näkyvä tv-, aikakauslehti-, digi- sekä suoramarkkinointikampanja.

– Lastenruokamarkkinoilla digitaalisten välineiden käyttö korostuu kohderyhmässä, sillä verkosta haetaan paljon lasten ravitsemukseen liittyvää tietoa. Tähän tarpeeseen vastaamme muun muassa avaamalla oman lastenruokaosion Valio.fi-verkkopalvelun alla, toteaa Savolainen.

Kuluttajia ohjataan verkkopalveluun ostetun ja ansaitun media kautta. Lanseerauksen yhteydessä verkkosivuilla käynnistyy kuluttajille suunnattu kokeilukampanja.

Verkkopalvelun lastenruokaosio sisältää tuotetietoa, asiantuntijatietoa ravitsemuksesta, arkea helpottavia lapsiperheen ruokareseptejä ja toiminnallisuuksia sekä Onni™ -kerho, joka yhdistää verkkopalvelun toiminnot sekä perinteisen suoramarkkinoinnin. Savolaisen mukaan kerhomaisuus on tärkeä osa kokonaisuutta ja se sitouttaa kuluttajia vahvasti brändiin.

– Verkkopalvelun lisäksi panostamme Valio Onni™ brändille perustettuihin Facebook-sivuihin, jotka profiloituvat erityisesti Valion ravitsemusasiantuntemukseen. Sivuilla ravitsemusasiantuntija vastaa kuluttajien lähettämiin kysymyksiin erikseen sovittuina aikoina.

Valio Onni™ tuotteissa yhdistyy Valion 40-vuotinen lastenruokaosaaminen.

– Se antaa hyvät eväät lapsen kasvuun ja kehitykseen, ja samalla se tarjoaa oivan mahdollisuuden kasvaa Valion maidolla pienestä pitäen.