10.6.2010 | Uutisarkisto

Ketterä ja systemaattinen samassa paketissa

Markkinoinnin johtaminen on tänä päivänä entistä enemmän uusien mahdollisuuksien tunnistamista. Samaan aikaan markkinointiviestinnän johtamiselta vaaditaan ketterämpää reagointikykyä. Miten yhdistetään ketteryys ja systemaattisuus? Miten varmistetaan, että muuttuneessa tilanteessa suunnittelua ei tarvitse aloittaa pitkän kaavan mukaan puhtaalta pöydältä? Planning Director Mari Riipisen mukaan Dagmarin Media Guidelines auttaa, kun tarvitaan nopeaa toimintaa.

Tehokkaan prosessin työkalu

Media Guidelines on konkreettinen työkalu markkinointiviestinnän suunnitteluprosessin johtamiseen. Riipisen mukaan nimen voisi suomentaa esimerkiksi viestintäsuunnittelun suuntaviivoiksi.

– Kyse on kaikessa yksinkertaisuudessaan siitä, että markkinointiviestinnän suunnitteluprosessissa kaikilla osapuolilla on yhteinen, dokumentoitu käsitys niistä mediamainonnan keinoista, jotka kussakin tilanteessa otetaan käyttöön.

Media Guidelines antaa suuntaviivat muun muassa intermediavalintoinin, medioiden roolitukseen, jaksotusstrategiaan, intrasuunnittelun tavoiteasetantaan, jopa itse viestiin ja mainostoteutuksiin.

– Samalla varmistutaan, että kaikki toiminta tähtää asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Media Guidelines toimii muistilistana suunnitteluprosessin eri vaiheissa – niin briefauksen, suunnittelun kuin tulosten arvioinninkin tukena.

Nopein starttaa paalulta

Muutokset markkinassa, kuluttajien preferensseissä, kilpailutilanteessa ja ulkoisissa olosuhteissa tuovat uusia haasteita taklattavaksi. Toisaalta, muutoksissa piilee usein myös uusia bisnesmahdollisuuksia.

Markkinointitoimenpiteiden tuloksellisuutta myös seurataan systemaattisesti. Meidän kaikkien arkitodellisuutta on se, että markkinointiviestinnän vuositason suunnitelmia päivitetään pitkin vuotta uusien tilanteiden, haasteiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Riipisen mielestä nopeus ja ketteryys yhdistetään turhan usein vain haastajabrändeihin ja pienempiin toimijoihin.

– Myös iso mainostaja voi toimia ketterästi, kun suunnitteluprosessi on kunnossa. Yhteisen näkemyksen ansiosta briefaaminen on tehokkaampaa, ja sekä mainonnan että median osalta suunnittelussa on mahdollista edetä vauhdikkaammin.

Yhteinen näkemys markkinointiviestinnän suunnittelun ja ostamisen tärkeistä suuntaviivoista on hyödyllinen silloinkin kun ei ole kiire.

– Se vapauttaa aikaa luovuuteen ja uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen. Mediassakin muutos on jatkuvaa; Media Guidelines auttaa tunnistamaan ne medioiden tarjoamat uudet mahdollisuudet, jotka ovat linjassa tavoitteiden kanssa.

Haluatko kuulla, miten Media Guidelines rakennetaan oman työsi tueksi? Ota yhteyttä omaan suunnittelijaasi tai lähetä viesti Mari Riipiselle: mari.riipinen(a)dagmar.fi

Mari Riipinen

Mari Riipinen

Mari Riipinen on asiakkuusjohtaja, jonka intohimona on vahvaan kuluttajaymmärrykseen nojaava markkinointiviestinnän suunnittelu sekä luovuus mediatunnuslukujen murskaamisessa. Oman elämänsä professional organizer pyörittää urheilevan perheen arkea ja on löytänyt uusimmaksi lajikseen taitoluistelun.

Lisää aiheesta