Heini Ulmanen

Digitaalinen ympäristö

 On puhuttu digitaalisesta myymälästä, mutta digitaalisuus voi tulla minne vain. Miksei palveltaisi kuluttajia entistä paremmin myös itse – ei vain kuluttajien omien päätelaitteiden kautta? Screenit, heijastukset, reaaliaikainen tapahtuminen fyysisessä sijainnissa ja online ovat jo tuttuja, mutta nyt ne alkavat näkyä myös suuremmalle massalle. Teknologian kehitys on huimaa ja Suomessakin löytyy jo useita uraauurtavia toimijoita, joiden kanssa uusia ratkaisuja voi lähteä etsimään.
Sisältö edellä
Suuremmin kaikkeen tekemiseen vaikuttaa sisältöjen tärkeyden korostuminen. Digitaalisissa ympäristöissä, niin netissä kuin millä tahansa laitteella katsottuna, sisältö ja jatkuva kommunikointi ovat entistä tärkeämmässä roolissa. Koska online on always-on, niin pitäisi olla yritystenkin. Hyvä sisältö paitsi palvelee, on erottautumistekijä, saa kuluttajan viettämään aikaa brändin kanssa, parantaa löydettävyyttä sekä näkyy joka päivä sosiaalisen median kanavissa. Tämä vaatii erilaista suunnittelua ja resursointia kuin kampanjalähtöinen ajattelu.
Helppo mitattavuus entistä tärkeämpää
Digitaalisuus antaa meille valtavan määrän erilaista tietoa ja mahdollisuuksia testata lukuisia asioita. Samalla järjestelmien tarjoajien määrä lisääntyy ja jokaiselle some-kanavalle tai CRM-aktiviteetin mittaamiselle voisi olla oma seurantansa. Kaiken tämän tiedon hallinnointi ja analysointi tehokkaalla tavalla tulee olemaan haaste, mutta myös mahdollisuus.
Social CRM
Isot pelurit ovat hankkineet sosiaalisen median seurantaan sekä julkaisuun ja hallinnointiin keskittyneitä työkaluja (Salesforce Radian6:n ja alunperin Facebook-mainontaan keskittyneen Buddymedian, Oracle Vitruen ja Involverin ja Google Widfiren) ja muodostavat näin kokonaisuuksia, joilla pyritään kokonaisvaltaiseen asiakkuusmarkkinointiin jokaisessa kanavassa ja mahdollisesti vielä sen tehostamiseen maksullisen mainonnan keinoin helposti ja yhdeltä luukulta.
Ilmiöihin tarttumista ja aitoa vuoropuhelua
Neljä viimeistä kietoutuvat monilta osin toisiinsa ja ovatkin mielenkiintoisinta kehitystä digitaalisessa maailmassa: ollaan läsnä jatkuvasti, omalla sisällöllä, persoonalla ja äänellä useissa kohtaamispisteissä, mutta pyritään osoittamaan näiden tehot myös numeerisesti. Jatkuvaan tekemiseen varautuminen auttaa myös nopeaan reagointiin; ilmiöihin tarttumiseen ja aitoon vuoropuheluun muiden kanssa. Tätä on nähty jo enenevissä määrin ja toivottavasti tänä vuonna useamman kerran!