Dagmar

Kohderyhmäkohtainen hinnoittelu myös sanomalehdille? (23.11.2000)

Tanskan 17 suurinta päivälehteä on lähtenyt mukaan vuoden 2001 alusta starttaavaan QRP-järjestelmään (Quality Rating Point). QRP-mittauksen perusteella voidaan arvioida, miten paljon lukijoita on lehden tietyillä osioilla ja niissä sijaitsevilla ilmoituksilla. Uudistuksen taustalta löytyvät tanskalaisten mainostajien vaatimukset lukijatakuista, kohderyhmätarkasteluista ja vaikutusten dokumentoinnista.

QRP-järjestelmän tarkoituksena on kerätä lisää tietoa mainonnan huomaamiseen vaikuttavista tekijöistä, ja laskea ns. katsojaindeksi. Katsojaindeksiin vaikuttavat lehden lukijamäärän lisäksi ilmoituksen sijainti, viikonpäivä, ilmoituksen koko ja lisävärien lukumäärä sekä kohderyhmä, jolle ilmoitus on tarkoitettu. Käytössä tulee olemaan 5-10 kohderyhmää.

Tanskalaiset ovat ottaneet käyttöön useita mittareita, jotka perustuvat olemassa oleviin työkaluihin. Lehden eri osioiden lukemista mitataan ainakin alussa vain kerran vuodessa. Osioiden aihepiiri vaikuttaa ratkaisevasti lukijamääriin eri kohderyhmissä. Kulttuurista kertovat sivut kiinnostavat usein eri ihmisiä kuin esim. autoilusivut.

QRP-järjestelmää testataan tämän vuoden aikana yhdessä viiden suurimman mainostajan ja viiden suurimman mediatoimiston kanssa. Ohjelmistoa kehitetään myös lukijamäärien ennakointiin. Ensi vuoden alusta on tarkoitus saada lisää mainostajia ja lehtiä järjestelmän piiriin.

Mainostajat ja mediatoimistot odottavat Tanskassa uudelleenhinnoittelua ja esim. hinnaston vaihtumista aina uusien mittaustulosten jälkeen. Jäämme kiinnostuneina seuraamaan, miten QRP toimii, ja otetaanko se käyttöön myös muissa maissa. Suomessa vastaavaa järjestelmää ei ole vielä harkittu. Pitäisikö?