Tuula Kallio

Olen tämän kesän aikana keskustellut usean asiakkaamme kanssa innovoinnista. Kuinka siirtää näkemykset erilaisista kulutuskäyttäytymisen trendeistä konkreettisiksi tuotekehitys- ja palvelumalli-innovaatioiksi. Tai kuinka hyödyntää innovatiivisia viestintäratkaisuja ja niitä tukevia työskentelymalleja.

Ajatustenvaihto on tuottanut uudenlaisia pilotointeja ja uusien työkalujen ja -prosessien käyttöönottoja.

Lähes joka kerran olemme myös pohtineet, miten rikastuttaa innovointiprosessia, ja mitä tämä edellyttää markkinointiorganisaatiolta ja koko yritykseltä. Kun markkinoinnin tehtävänä on tuoda asiakkaan ääni kuuluviin yrityksessä ja tunnistaa tarpeet – yhä useammin verkon ja sosiaalisen median mahdollisuuksia hyödyntäen.

Loppukesästä silmiini osui kiinnostava tutkimus. Forrester tutki vuoden 2009 lopussa viiden tuhannen tietoalan työntekijän asenteita – kuinka he hyödyntävät verkkopalveluja, jotka eivät ole osa varsinaisten työtehtävien vaatimia sovelluksia, ja joiden käyttöön työnantaja ei ole mitenkään kehottanut.

Tutkimuksessa selvitettiin kahta dimensiota. Ensinnäkin, kuinka vahvasti työntekijät kokivat, että heillä on valtaa ratkaista työssä kohtaamansa ongelmat ja haasteet. Ja toisaalta, käyttävätkö he verkon kautta hyödynnettäviä palveluja (verkostoitumis- ja videoeditointipalveluja, yhteisiä verkkopohjaisia projektinhallintatyökaluja jne).

HERO – uusi määritelmä sankarille

Forrester määritteli sankarityöntekijöiksi (HERO employees: ”highly empowered and resourceful operative”) ne, jotka täyttivät hyvin molemmat kriteerit. Tutkimuksen mukaan 35 % markkinointi- ja myyntihenkilöstöstä on sankareita. Tämä kolmannes on avainasemassa innovoinnissa, hyödyntämässä uutta teknologiaa ja valjastamassa esim. sosiaalista mediaa asiakkaittensa tehokäyttöön.

Onnistuakseen he tarvitsevat tukea kahdelta taholta – toisaalta johdolta, toisaalta yrityksen it-väeltä. Johdon tehtävänä on kannustaa heitä innovointiin ja varmistaa, että innovoinnit tukevat yrityksen strategiaa. Johdon rooliin kuuluu myös riskien hallinta, esimerkiksi juridiset kysymykset. It:n tehtävänä on tukea HERO-porukkaa arvioimalla vaihtoehtoisia teknologiaratkaisuja, antamalla työkaluja riskien hallintaan ja auttamalla resurssoinnissa hankkeiden kasvaessa.

Innovaatiot ovat usein yksinkertaisia

Yrityksen menestystä edesauttavat innovaatiot saavat monia muotoja. Forresterin tutkijat listasivat useita esimerkkejä. Black & Deckerin myyntijohtaja jakoi taannoin YouTuben innoittamana uusille, koulutettaville myyjille videokamerat ja -editointiohjelmat. Myyjät kuvasivat myyntityön haasteita, tuotteiden ominaisuuksia ja tehokkaita myyntiratkaisuja, ja materiaali tallennettiin verkkoon. Projekti muutti koko yrityksen tavan kouluttaa uusia myyjiä ja jakaa tietoa uusista tuotteista yrityksen sisällä.

Elämysmarkkinointia harrastava Vail Resorts huomasi puolestaan, että ilmoittelu harrastusalan lehdissä ei tuottanut samoja tuloksia kuin ennen. Yritys havaitsi myös, että päätöksentekojänne oli lyhentynyt, varaukset tehtiin vain muutama päivä tai korkeintaan viikko pari ennen loman alkua. Yritys muutti strategiaansa ja alkoi hyödyntää mainonnassaan sanomalehtiä, verkkomainontaa, Facebookia ja Twitteriä. Työntekijät kuvasivat kohteesta videoklippejä liki päivittäin ja innostivat myös lomailijoita jakamaan kokemuksiaan. Yritys myös reagoi nopeasti sosiaalisissa medioissa esiin tulleeseen palautteeseen ja sai aktiivisuudellaan huomattavan määrän myönteistä julkisuutta.

Kiinnostaako sinua jatkaa keskustelua innovaatioista? Ota yhteyttä
tuula.kallio (at) dagmar.fi tai 040 5301900.

Lähteitä:  Forrester, HBR July-August 2010