Teija Jokinen

Teija Jokinen on Dagmarin CBO, joka kuluttaa kaiken median ja suuren osan tilipussistaankin verkossa. Digitaalinen maailma onkin loputon inspiraation lähde niin muuttuvan markkinoinnin pohdiskeluun kuin Teijan rakkaimpaan harrastukseen kokkaamiseenkin.

Keskustelu siitä, mikä media pärjää tulevaisuudessa ja mikä ei, on harhaanjohtava. Kiinnostavampaa on keskittyä miettimään, ovatko nykyiset mediajaottelut edes relevantteja.Teknologiat mahdollistavat uusia viestintätapoja; samalla ihmiset oppivat vertailun ja avoimuuden kulttuuriin. Ostoprosessit muuttuvat, verkon ja vertaistiedon rooli on kasvanut valtavaksi. Median käsite hämärtyy, kuluttajat tuottavat merkittävän osan mediasisällöstä ja synnyttävät nichekulttuureita. Jokainen sukupolvi tuo kiihtyvää tahtia uudenlaisen tavan kuluttaa mediaa – ja mainonta seuraa sinne missä ihmiset ovat.

Markkinat on koko ajan kuluttajien odotuksia jäljessä, eikä uutta teknologiaa kyetä tuottamaan riittävän järkevällä hinnalla niin nopeasti kuin etujoukko kuluttajia olisi valmis omaksumaan sitä. Esimerkiksi Helsingin Sanomien printtilehdellä on 1,4 miljoonaa viikkolukijaa, verkkolehdellä 1,5 miljoonaa, mobiiliversiolla 160 000 ja iPhone-applikaatiollakin jo muutama kymmenen tuhatta. Suomalaisista 80 prosenttia käyttää viikoittain nettiä, 15 prosenttia mobiilinettiä.

Yleisöt pienenevät, mutta mediailmiöt kasvavat

Massamedioiden pirstaloitumisen kääntöpuolena on ilmiöteollisuuden nousu. Tulevaisuuden tv:n mahdollisuutena ja vahvuutena on synnyttää ihmisiä yhdistäviä ilmiöitä, jotka paisuvat sosiaalisten kanavien kautta jättimäisiksi. Lauantaitanssien aikoinaan ruudun ääreen keräämät miljoonat suomalaiset on sen rinnalla pientä, kun otetaan huomioon eri jakelukanavien kokonaistavoittavuus, sisällön muuntuminen moneksi ja tämän päivän ”julkkiskulttuuri”.

Vaikka yksittäinen kanava on tulevaisuudessa vähemmän kuin ennen, monta kanavaa on paljon enemmän kuin koskaan aikaisemmin on ollut mahdollista.

Kolme tapaa nousta hälystä

1. Luo puhenaiheita – Tuoreella idealla ja pioneerihengellä, tuottamalla positiivisia elämyksiä.

2. Osallista ihmisiä – Yhteisöt ovat helppoja alustoja osallistavaan markkinointiin, henkilökohtainen viesti ja palvelukokemus erottuvat.

3. Ole relevantti – Luo tunne, että viesti on juuri minulle kohdistettu, minua kiinnostava, minua arvostava, aktivoiva, ohjaa ostopaikkaan, vastaa tarpeisiini, on minulle palvelus, ei häiritse elämääni vaan helpottaa sitä.

Fokus tuotteesta vastaanottajaan

Mediahälystä erottuminen vaatii henkilökohtaisempaa ja relevantimpaa puhuttelua oikealla viestillä oikeaan aikaan ostoprosessia ja vielä siten, että asiakkaan ja tuotteen tai palvelun välille syntyy tunneside.Tuotteen tai palvelun ja sen kilpailuetujen sijaan suunnittelun pitää lähteä asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Siksi tulevaisuudessa menestyvät ne, joilla on demografioita syvempää asiakastuntemusta; elämäntilanteista, motiiveista, ostoprosessista ja ostohistoriasta.

Yksittäinen kampanja ei erottele – yrityksen ja ihmisen välinen suhde ja kokemus  erottelee. Vaali siis asiakkuuksiasi!