Dagmar

Kun yritys haluaa saada sosiaalisen median käyttäjän innostumaan ja liittymään fanijoukkoonsa, pelkät hauskat pelit, arvonnat tai uutuustietojen lupailut eivät yksin riitä. Tero Honkalan mukaan suomalaiset haluavat vastineeksi konkreettisia etuja.– Vain 12 prosenttia tutkimukseemme vastanneista oli valmiita liittymään jonkin yrityksen perustamaan ryhmään tai faniksi pelien tai viihteen vuoksi. Edes läheinen brändi, hyödyllinen lisätieto tai houkutteleva palkinto eivät saa suinpäin kirmaamaan yrityksen kaveriksi. Suurin osa eli 71 prosenttia vastanneista vaati fanittamiselle rahanarvoista vastinetta eli tarjouksia tai alennuksia. Nuorista peräti 90 prosenttia.Vajaa kolmannes vastanneista kertoi jo osallistuneensa jonkin yrityksen markkinointiin sosiaalisessa mediassa. Heistä suurimman osan mielestä osallistuminen paransi mielikuvaa yrityksestä tai sen brändistä.

Sosiaalisen median käyttäjäsegmentit

Suomalaiset internetin käyttäjät suhtautuvat sosiaalisen mediaan eri tavoin; tutkimus paljasti neljä erilaista segmenttiä:

Tuottajat (17 %)

Tuottajat ovat sosiaalisen median aktiivisimpia käyttäjiä. He avaavat keskusteluja erilaisissa foorumeissa sekä jakavat mielipiteitään ja kokemuksiaan. Koska he viihtyvät päivittäin verkossa pitkään, he jättävät paljon jälkiä eri sosiaalisen median palveluihin ja vaikuttavat siten voimakkaasti muihin verkon käyttäjiin. Tuottajien mielestä on luontevaa, että yrityksetkin osallistuvat keskusteluihin verkossa ja pyytävät aktiivisesti kuluttajia mukaan tuotekehitykseensä.  Lähes jokainen tuottaja etsii vinkkejä ostopäätöksiinsä sosiaalisen median foorumeilla.

Statuspäivittäjät (29 %)

Statuspäivittäjät ovat määrällisesti suurin ryhmä. He käyttävät sosiaalista mediaa kommunikointiin ja ovat aktiivisesti mukana Facebookissa. He hyödyntävät ahkerasti myös muita pikaviestimiä. Statuspäivittäjät suhtautuvat markkinointiin sosiaalisessa mediassa positiivisesti.  Myönteisimmin he suhtautuvat viihteellisiin ajanviettotapoihin, joiden takana voi olla myös markkinoiva yritys.

Kommentoijat (19 %)

Kommentoijat eivät itse tuota sosiaaliseen mediaan mitään, mutta kommentoivat joskus muiden tuottamaa sisältöä. He viihtyvät parhaiten Facebookissa, YouTubessa ja erilaisilla keskustelupalstoilla. He ovat hieman tietämättömämpiä sosiaalisesta mediasta, mutta suhtautuvat siihen silti myönteisesti. Kommentoijat epäilevät, että alkuinnostuksen jälkeen ihmiset saattavat kyllästyä verkkoyhteisöihin.

Peesaajat (27 %)

Peesaajat lukevat muiden tuottamaa sisältöä, mutta eivät koskaan itse tuota tai kommentoi mitään. He päätyvät keskusteluihin usein esimerkiksi hakukoneiden kautta etsiessään tietoa jostain haluamastaan aiheesta ja ovat siten aktiivisempien sosiaalisen median käyttäjien vaikutuspiirissä. He jopa kokevat, että liika viihtyminen sosiaalisten medioiden parissa voi olla uhka ihmisen sosiaaliselle kanssakäymiselle.

Dagmar Social Inspiration

Sosiaalisen Median Tutkimus on yksi Dagmarin uuden Social Inspiration -yksikön keskeisistä työkaluista. Tuoreita tuloksia voidaan analysoida kohderyhmittäin ja toimialoittain, mikä auttaa kehittämään erilaisiin sosiaalisen median tarpeisiin oikeita lähestymistapoja ja toimivia ratkaisuja.

– Sosiaalinen media on vahva kuluttajakäyttäytymisen ilmiö, joka vaikuttaa monin tavoin yritysten liiketoimintaan. Social Inspiration -yksikkö perustettiin vastaamaan yritysten kasvavaan tarpeeseen ymmärtää sosiaalisen median luonnetta ja sen mahdollisuuksia. Sosiaalisen median käytön tulee olla strategialähtöistä, ei tekniikan viitoittamaa, linjaa Honkala.

Katso tutkimuksen tulokset, samoin kuin Social Inspiration -seminaarin esitysten materiaalit Digitalikko-blogista.

Haluatko kuulla, mitä tuore Sosiaalisen Median Tutkimus paljasti omasta toimialastasi? Ota yhteyttä tero.honkala(at)dagmar.fi tai teija.soininen(at)dagmar.fi