Dagmar

Kyllä nuoretkin katsovat televisiota – kavereiden luona (24.1.2002)

Nuorten vähäiseksi väitetty television katselu on ainakin osittain myytti, joka perustuu siihen, että tv-mittaritutkimus mittaa vain kodissa tapahtuvaa katselua. Erillistutkimusten avulla on saatu selville, että viikkotasolla 15-24-vuotiaista nuorista parhaimmillaan jopa 45 % seuraa televisiota kodin ulkopuolella – mitä todennäköisimmin kavereiden luona.

Viime vuonna 15-24-vuotiaat suomalaiset katsoivat televisiota kotona keskimäärin 1 tunnin 48 minuuttia päivässä – laskua oli edellisvuoteen verrattuna 3 minuuttia/päivä. Valtaosa katselusta (64 %) kertyi kaupallisille tv-kanaville. Katsotuimpia ohjelmia olivat Jääkiekon MM-kisojen finaali (13.5.), Sinkkuelämää (27.11.) ja Frendit (11.12.), joita kaikkia katsoi useampi kuin joka neljäs 15-24-vuotias.

TV-mittaritutkimus mittaa omassa kodissa tapahtuvaa katselua, joten tulokset eivät kerro minkälaista tai miten laajaa kohderyhmien katselu kodin ulkopuolella on. Tämän selvittämiseksi Finnpanel teki viime vuonna erillistutkimuksen katselusta kodin ulkopuolella. Päiväkirjamenetelmällä kerättiin tietoa 15-79-vuotiaiden katselusta kahdelta viikolta. Ensimmäinen viikko osui parhaimpaan kesälomakauteen heinäkuun alkupuolelle ja toinen lomakauden ulkopuolelle lokakuun puoleen väliin.

Heinäkuun viikolla nuoret mitä ilmeisimmin viihtyivät mökillä koko väestöä huonommin – tai jos olivat siellä, niin eivät katsoneet televisiota. Viikon aikana televisio nimittäin tavoitti 16% nuorista mökillä, kun kaikista muista ikäryhmistä sieltä tavoitettiin vähintään joka viides.

Kuitenkin kesällä peräti 23 % 15-24-vuotiaiden katselusta tapahtui muualla kuin kotona ja syksylläkin kodin ulkopuolisen katselun osuus oli 15 %. Nämä osuudet olivat merkittävästi koko väestön vastaavia korkeammat. Syksyllä tavoitettiin viikossa 45 % nuorista television äärestä vierailulla. Keskimääräisenä päivänä noin joka kahdeksas nuori vietti reilut puolitoista tuntia television ääressä vierailulla – mitä todennäköisimmin kaverin luona. Tästä katselusta 75 % oli kaupallisia kanavia.

Näiden tietojen perusteella voitaneen päätellä, että nuorten vähäinen television katselu on ainakin osittain myytti. Nuorille television katselu on parhaimmillaan rentoutumista ja yhdessäoloa. Katselu on kuitenkin hyvin selektiivistä, joten nuorten tavoittamiseksi on löydettävä sekä oikeat kanavat että oikeat ohjelmat.

Lähteet:
FINNPANEL, Kodin ulkopuolella tapahtuva television katselu 2001
FINNPANEL, TV-katselun trendit 2001