Dagmar

Viimeisen vuoden aikana markkinoilla on käynyt kova kilpailu uusista laajakaista-asiakkaista. Kilpailu on painanut kuukausihintaa alas jopa 40 prosentilla; nyt halvimmat irtoavat jo 20 eurolla.

Joulukuun alussa, ennen kiivaasti käynyttä joulukauppaa, laajakaistaliittymiä oli 750 000. Kasvua vuoden takaisiin lukuihin oli lähes 60 prosenttia. Tänä vuonna kasvun odotetaan hieman taittuvan, silti Liikenne- ja viestintäministeriö uskaltaa ennustaa, että vuoden loppuun mennessä Suomessa on jo miljoona laajakaistaliittymää.

Viikkokäyttö kohosi 8 tuntiin

Kotiin hankittu laajakaista yli kaksinkertaistaa internetin käytön. Siinä missä ennen laajakaistaa nettiä käytettiin kotona 3,5 tuntia viikossa, laajakaista lisäsi viikkokäytön 8 tuntiin.

Laajakaistojen yleistyminen ja netin käytön lisääntyminen tuo maailmalta tutun mediakäytön trendin myös Suomeen: 15-21-vuotiaat miehet viettävät netissä jo enemmän aikaa kuin television parissa, ja varsinkin 15-18-vuotiaiden miesten kohdalla ero on selvä. He käyttävät oman arvionsa mukaan päivittäin internetiä keskimäärin 132 minuuttia ja katsovat televisiota 108 minuuttia.

Videosta perusmainosmuoto

Parantuvat yhteydet merkitsevät mainostajille monien tähän asti ongelmia tuottaneiden teknisten rajoitteiden poistumista. Rich media pääsee lopultakin vyörymään kaikkine mahdollisuuksineen myös kotikoneille. Ennusteiden mukaan videosta muodostuu verkkoon yksi perusmainosmuoto ja mainospaikat kasvavat suuremmiksi ja näyttävämmiksi. Mediahälyn kasvaessa erikoisratkaisuja kaivataan entistä enemmän.

Valjasta RSS blogien lukijaksi

Blogit ovat kovaa vauhtia kehittymässä yksityishenkilöiden nettipäiväkirjoista kaupallisiksi medioiksi. Weblog-sanasta muodostettu blogi on päiväkirjamainen tai muutoin kronologisessa järjestyksessä julkaistu sivusto, jonka sisältöä päivitetään koko ajan. Sisältöä tuotetaan subjektiivisesta näkökulmasta; se liittyy läheisesti kirjoittajan omaan elämään tai häntä kiinnostavaan aiheeseen.

Blogi voi olla journalismia, esimerkiksi ulkomaankirjeenvaihtajan päiväkirja sanomalehden verkkosivuilla, mutta blogeja voidaan myös hyödyntää markkinoinnissa. Tästä aiheesta saat lukea lisää Mediaviestistä lähiviikkoina.

Tulossa on myös juttu RSS-lukijoista. RSS on ohjelma, joka helpottaa kiinnostavien, säännöllisesti päivitettävien sivustojen seuraamista. RSS-ohjelma ilmoittaa, kun sivuilla on tapahtunut päivitys ja näyttää päivittyneestä uutisesta otsikon ja ingressin. Ohjelman avulla voi seurata yhdestä paikasta kaikkia sivustoja, jotka tarjoavat RSS-syötettä. Mainostajille palvelu antaa mahdollisuuden tarjota juuri sellaisia viestejä, joita ihmiset haluavat vastaanottaa. Eli ei kaikille kaikkea, vaan jokaiselle haluamaansa.

Lähteet:
Online Trends, TNS Gallup
Kansallinen nuorisotutkimus 15/30 2004
Laajakaistainfo.fi