Dagmar

Suomalaisten mainostajien suhtautuminen markkinointiviestinnän panostusten kasvuun jatkuu, vaikkakin hieman maltillisemmissa merkeissä kuin viime elokuussa. Sen sijaan optimismi oman yrityksen kysyntänäkymiin sen kuin vahvistuu.

Budjettiaan suurentavat ilmoittavat lisäävänsä panostuksiaan keskimäärin 13 prosenttia, kun taas pienentämistä harkitsevien aikeissa on keskimäärin 17 prosentin leikkauksia.

Erityisesti media- ja suoramainontaan aiotaan panostaa enemmän. Varsinkin verkkomediaan tunnutaan nyt uskovan. Varovaisemmin suhtaudutaan mediamainonnan ulkopuolisiin menekinedistämistoimenpiteisiin, kuten sponsorointiin, hakemistoihin ja messuihin – poikkeuksina myymälämainonta ja tapahtumamarkkinointi.

Ruotsi vahvassa vedossa

Ruotsissa IRM on nostanut kasvuennustettaan. Vielä kesäkuussa IRM arvioi mainospanostusten kasvavan tänä vuonna 3,5 prosenttia. Nyt luotetaan jo peräti 4,5 prosentin vauhtiin. Yksityinen kulutus on kasvanut vahvasti, ja yritysten investointihalukkuus vahvistunut. Työmarkkinatilanteen paraneminen näkyy lisääntyneenä työpaikkailmoitteluna sanomalehdissä. Suurimmat odotukset asetetaan verkkomainonnalle, jolle povataan peräti kaksinumeroista kasvua.

Viime vuosi poikkeuksellinen

Kansainvälisten ennusteiden laatijat ovat jo jonkin aikaa arvioineet, että vaikka tänä vuonna pysytään kasvusuunnassa, vuoden 2004 tasolle ei voida yltää. Viime vuoden lukuja paisuttivat olympialaisten ja USA:n presidentinvaalien kaltaiset megatapahtumat, kun taas tänä vuonna kasvu johtuu puhtaasti taloudellisen tilanteen elpymisestä – joka tosin tällä hetkellä näyttää hieman yskivän.

USA:ssa mainospanostusten uskotaan kasvavan keskimäärin neljän prosentin vauhtia, Euroopassa kolmen. Eurooppalaisella keskitasolla liikutaan muun muassa Suomessa, Norjassa ja Ranskassa. Vahvimmassa taloudellisessa noususuhdanteessa eletään Saksassa, Italiassa ja Espanjassa.

Myös Japanissa satsataan verkkoon

Japaniin ennustetaan vuodelle 2005 talouden hidastuvaa kasvua, joten mainospanostusten arvioidaan lisääntyvän alle kahden prosentin vauhtia. Verkkomainonta on ainoa mediaryhmä, jonka odotetaan tänä vuonna kasvattavan markkinaosuuttaan.

Aasia, Afrikka ja Lähi-Itä

Maailmanlaajuisissa ennusteissa mainospanostusten arvioidaan kasvavan keskimäärin 5 prosentin vauhtia. Nousevien markkinoiden vaikutus näkyy yhä voimakkaammin; Aasian, Afrikan, Lähi-Idän ja muun maailman osuus panostuksista kasvaa hyvää vauhtia.

Lähteet:
Institutet för Reklam- och Mediestatistik
European Advertising & Media Forecast 2005; The Advertising Association & Advertising Information Group