Dagmar

Tiedonhakuvälineestä viihdekeskukseksi

Eurooppalaiset käyttävät verkossa surffailuun 10 % medioiden parissa viettämästään ajasta. Millward Brownin tutkimukseen vastanneista eurooppalaisista 45 % sanoo katsovansa televisiota vähemmän internetin lisääntyneen käytön vuoksi. Silti televisio kahmaisee edelleen suurimman ajan.­

– Internetin rooli on muuttumassa tiedonhakuvälineestä yhä voimakkaammin viihdevälineeksi, siksi se koetaan yhdeksi vaihtoehdoksi televisiolle. Laajakaistayhteydet ovat lisääntyneet ja niiden käyttäjät viettävät verkossa enemmän aikaa. Erityisesti nuorison vapaa-ajasta kuluu yhä merkittävämpi osa verkossa, toteaa suunnittelupäällikkö Minna Leikas.

Suomessa verkkomainonta jälkijunassa

Verkon suosion lisääntymisen ovat nyt noteeranneet myös mainostajat. Verkkomainontaan sijoitetaan maailmanlaajuisesti keskimäärin 3,2 % mediapanostuksista. Ensi vuodelle ennustetaan lähes 12 %:n kasvua.

– Onhan se aika erikoista, että meillä Suomessa, jossa netin käyttö edustaa maailman huippua, verkkomainontaan käytettiin vuonna 2003 vain 1,6 % mediamainonnasta, pohtii Leikas. – Jo Ruotsissa verkkomainonnan osuus on 6,3 % panostuksista ja Tanskassakin 4,5 %. Lisäksi Ruotsissa panostusten ennakoidaan kasvavan voimakkaimmin koko Euroopassa.

Leikas muistuttaa, että panostuserojen taustalla ovat myös erilaiset mittausmenetelmät, mutta suuria eroja ei voi laittaa yksin niiden piikkiin.

Suomessakin panostukset verkkomediaan ovat nyt voimakkaassa kasvussa. Jo viime vuoden aikana verkkomediamainonnan määrä kasvoi 14 %. Helmikuussa 2004 verkkomainonnan määrä kasvoi peräti 33,6 % edellisvuoteen verrattuna. Samaan aikaan koko mainoskakku leveni 6,3 %.

 

Matkailuala panostaa verkkomainontaan

Suomessa verkkomainonta on perinteisesti keskittynyt tietyille toimialoille. Vuonna 2003 nähtiin kuitenkin useita uusia verkkomainostajia.

­- Erityisesti matkailu on viime aikoina kasvattanut internetin osuutta mediamixissään, mikä onkin luonnollista, kun alan liiketoiminta yhä enenevässä määrin siirtyy verkkoon.

Leikaksen mielestä verkkomainonnan rooli nähdään usein turhan suppeana:

 

– Usein keskitytään vain ohjaamaan kävijöitä omaan verkkopalveluun. Verkkomainonnalla voidaan kuitenkin saada positiivisia vaikutuksia myös esimerkiksi tunnettuuden ja imagon suhteen.

Mainostajat kaipaavat tutkimustietoa

TNS Gallupin Online & Mobile Advertising -tutkimuksen mukaan mainostajat näkevät internetin mainospanostusten kasvattamisen esteenä usein tutkimustiedon puutteen.

– Internet-median panostuksia lisättäisiin, mikäli sen toimivuudesta mainosvälineenä saataisiin riittävästi tutkimustietoa. Lisäksi verkkomedioilla olisi vielä petrattavaa tarkkojen kävijätietojen tuottamisessa. Kuten muidenkin medioiden kohdalla, mainostaja haluaa tietää, kuinka paljon ja millaisia kontakteja on mahdollista tavoittaa.

Lähteet: Forrester, TNS Gallup Adex, TNS Gallup: Online & Mobile Advertising, IMM 2004/Zenith Optimedia