Dagmar

Parin viimeisen vuoden aikana aikakauslehtien lukeminen on lisääntynyt samaa tahtia kuin internetin käyttö. Molempien parissa viihdytään myös pidempään: yli 12-vuotiaat suomalaiset käyttävät päivittäin aikaa yli puoli tuntia sekä aikakauslehtiin että Internetiin.

Aikakauslehtien lukijat käyttävät muuta väestöä keskimäärin enemmän Internetiä ja myös netin parissa vietetty aika on pidempi. Ja toisinpäin: internetin käyttäjät seuraavat muihin mediaryhmiin verrattuna aktiivisemmin aikakauslehtiä.

Menestyviä miehiä

Innokkaimmin molempia medioita seuraavien ryhmästä on ryhdytty käyttämään termiä aikakauslehtinettarit. Vuonna 2002 heitä oli 21 prosenttia kaikista 12-69-vuotiaista, viime vuonna jo 27 prosenttia. Tyypillisimpiä aikakauslehtinettareita löytyy 12-44-vuotiaista miehistä, yliopiston tai ammattikorkeakoulun käyneistä, ylemmistä toimihenkilöistä tai opiskelijoista. Ja talouden vuositulot heillä ovat yli 50 000 euroa.

Aikakauslehtinettarit etsivät sekä aikakauslehdistä että netistä samoja asioita: tietoa ja virikkeitä harrastuksiin, tietoa uusista asioista ja ilmiöistä sekä puhtaasti ajanvietettä. Erityisen kiinnostuksen kohteina ovat erikoislehdet; autoiluun, tekniikkaan ja harrastuksiin liittyvät lehdet sekä lasten ja nuorten lehdet.

Internetillä ja aikakauslehdillä on kuluttajien mielissä erilainen rooli: netistä haetaan tietoa kiinnostavista asioista, ja sitä täydennetään lukemalla aikakauslehtiä.

Verkossa tarjotaan lukijoille palveluja

Yhä useampi aikakauslehti näkyy myös verkossa. Tuoreen selvityksen mukaan internet-näkyvyys on lisääntynyt 12 prosenttiyksikköä vuodesta 2001.

Selvityksessä oli mukana 454 Aikakauslehtien Liiton jäsenlehteä, joista 89 prosentilla on netissä joko omat sivut, ne ovat osana lehden kustantajan muita sivuja tai osana suurempaa portaalia.

Ainakaan toistaiseksi aikakauslehti internetissä ei näytä vievän lehden tilaajia. Netissä jatketaan lehden sivuilla käynnistettyjä keskusteluja, sieltä haetaan lisätietoja sekä hyödynnetään erilaisia palveluja, kuten esimerkiksi laskureita, testauksia, ruokaohjeita, oppaita ja sanastoja. Vuoden 2001 selvitykseen verrattuna juuri erilaiset lukijoille tarjotut palvelut ovat lisääntynet merkitsevästi.

Parhaimmillaan lehden internet-sivujen lukijakunnat muodostavat aktiivisia yhteisöjä.

Aikakauslehdet ja Internet on Aikakauslehtien Liiton TNS Gallupin Intermediatutkimuksen pohjalta tilaama erillistutkimus, johon osallistui 1351 1269 -vuotiasta suomenkielistä vastaajaa.