13.6.2002 | Uutisarkisto

Markkinointiin tarvitaan parempia mittareita

Kuinka moni yritys kokee, että brandiin ja markkinointiin liittyvät mittarit ovat kunnossa? Ja mitä niiden pitäisi olla? Mikä on markkinointitutkimusten tulevaisuus? Milloin asiakas kokee tutkimustoiminnan onnistuneen? Näistä asioista keskusteltiin Suomen markkinointitutkimusseuran tilaisuudessa kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Dagmarin keväällä 2002 tekemä selvitys mainostajien keskuudessa korostaa pitkäjänteisen tutkimusstrategian ja -yhteistyön merkitystä.

– Hyvä tutkija ymmärtää syvällisesti asiakkaan menestykseen vaikuttavia tekijöitä. On vaikea laatia mittareita tuntematta businesslogiikkaa, korostaa tilaisuudessa alustanut toimitusjohtaja Tuula Kallio.

Tutkijalta edellytetään myös kykyä esittää asiat ymmärrettävästi ja jäsennellysti.

– Markkinoijat haluavat, että tutkija on perehtynyt asioihin syvällisesti ja on riittävän rohkea myös yksinkertaistamaan ja kiteyttämään tulokset, Kallio jatkaa. – Ei ole mikään ihme, että paras lisäarvo tutkimuksista saadaan kun yhteistyö tutkijan ja markkinoijan välillä on pitkäjänteistä.

Ad hoc -tutkimusten väheneminen ja jatkuvien tutkimusten kasvu on jo Suomessakin näkyvä kehityssuunta. CRM-tietokantojen laajeneminen korostaa toisaalta tiedon analysointiohjelmien roolia. Miksi?-kysymyksiin kaivataan edelleen vastauksia, joten perinteisiä markkinointitutkimuksia tarvitaan jatkossakin.

Balanced scorecard -ajattelu on lisännyt tietoisuutta mittarien merkityksestä. Yritysten kansainvälistyminen on myös kasvattanut tutkimusdatatarvetta. Haasteena on ollut tutkimustiedon saattaminen oikeassa muodossa osaksi johtamisjärjestelmää.

Tutkimuskentässä tapahtuu samanlaista keskittymistä kuin muuallakin: jako isoihin globaaleihin yrityksiin ja toisaalta pieniin paikallisiin. Erikoistuminen, web-raportointi, tutkimustuotteiden ”branding”, tietokantojen ja paneelien rooli sekä oppimisen merkitys korostuvat.

Hyvässä tulevaisuusvisiossa tutkijalla on analysointi-ja raportointitekniikan kehittymisen myötä yhä enemmän aikaa miksi?-kysymyksiin.

Tilaisuudessa alustivat Tuula Kallion lisäksi toimitusjohtaja Juha Aalto Taloustutkimuksesta ja toimitusjohtaja Matti Hirvonen Suomen Gallupista.

Dagmar

Dagmar

Lisää aiheesta