Dagmar

– Markkinointiviestinnän vaikuttavuuden ja tehokkuuden maksimointi on muuttuvassa maailmassa yhä haasteellisempaa työtä, toteaa Oljelund.

– Miten kehittää luovuutta, kun samaan aikaan pitäisi tehostaa omia prosesseja tiukoissa aikatauluissa? Kuinka saada hyvät ideat esille oikea-aikaisesti, kun ideoita ja odotuksia kumpuaa sekä toisilta medioilta että mainostajilta itseltäänkin. Mikä onkaan se ydin, joka mahdollistaa asiakkaillemme parhaan mahdollisen onnistumisen – yhteisen tavoitteemme.

Interaktiivinen työpaja

Dagmarin  medioille suunnatut workshopit rakennetaan räätälöidysti. Yhdessä median edustajan kanssa pohditaan tapauskohtaisesti kiinnostavimmat ja polttavimmat haasteet ja tavoitteet keskinäisessä yhteistyössä. Kokonaisuuteen pureudutaan interaktiivisessa ja luovassa työpajassa.

Eräässä keväällä toteutetussa workshopissa päivän agendalle nousivat muuttuva maailma, mediatoimiston arki, toimialakatsaukset ja case-harjoitukset. Päivän kestäneessä koulutuksessa pureuduttiin ostokäyttäytymisen muutokseen, digitalisoitumiseen sekä pirstaloituvaan mediaan.

– Näiden kolmen tekijän uskomme tänä päivänä muovaavan markkinoinnin kenttää voimakkaasti, ja sen vuoksi saumaton ja luottamuksellinen yhteistyö myös mediakumppaneidemme kanssa on välttämätöntä.

Kokemusta, näkemystä ja intuitiota

Päivä aloitettiin kevyellä megatrendikatsauksella. Kymmenestä megatrendistä avattiin muutamia, jotka erityisesti koskettavat kyseistä yhteistyökumppania ja päivän agendalle valittuja toimialoja.

Oljelund kehuu keskustelua aktiiviseksi ja ideoivaksi.

– Puhuimme ikä- ja tuloristiriidasta, tämän päivän sukupuolirooleista sekä kokemuksien ja aistimisen merkityksestä ihmisten tämän päivän elämässä – ja ennen kaikkea siitä miten nämä vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytymiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Alustuksen jälkeen siirryttiin Dagmarin asiakasvastaavien asiakastyöskentelyn kuvaamiseen. Asiakasvastaavien lisäksi paikalla oli edustajia eri mediaryhmistä.

– Ehkäpä suurin yllätys kuulijoille oli se, että Dagmarissa tehdään hyvin paljon muutakin kuin ostetaan mediatilaa, neuvotellaan hintoja ja suunnitellaan asiakkaidemme kampanjoita. Havainnollistava kuvaus Dagmarin ihmisten roolituksista, vastuualueista, kokemustaustoista ja talon monipuolisesta palvelutarjoomasta loi kattavamman kuvan mediatoimistosta kokonaisuudessaan.

Uusien mediaratkaisujen luovaa ideointia

Päivän toisessa osassa keskityttiin muutamaan ennalta valittuun toimialaan. Dagmarin asiakasvastaavat kertoivat näkemyksensä niistä faktojen, kokemusten ja tulevaisuuden näkymien kautta.

Tämän jälkeen seurasi interaktiivinen ja luovaan työskentelymalliin pohjautuva ideointi mahdollisuuksista kullakin toimialalla.

Oljelundin mielestä kaikki ratkaisut eivät sellaisenaan olleet toteuttamiskelpoisia, mutta loivat kaavoihin kangistumattoman mahdollisuuden uuden keksimiseen ja ideoiden jatkojalostamiseen.

– Lopputuloksena oli sekä uusia mediaratkaisuja asiakkaille tarjottavaksi että ideoita yhteistyökumppanimme palvelutarjoomaan ja tuotekehitykseen.

Kampanjatavoitteet pohjana yksittäisille mediavalinnoille

Iltapäivä vietettiin fiktiivisten case-harjoitusten parissa. Kunkin toimialan kampanjabriefit oli toimitettu mediatalolle etukäteen ja ratkaisuehdotuksiin perehdyttiin Dagmarissa hyvissä ajoin ennen yhteistä päivää.

– Kannustimme ottamaan kantaa kampanjan kokonaissuunnitteluun ja siten ymmärtämään paremmin oman median rooli kampanjakokonaisuudessa ja -tavoitteissa.

Median edustajat esittelivät omat näkemyksensä, jotka sen jälkeen vielä sparrattiin luoviksi ja toteuttamiskelpoisiksi ratkaisuiksi.

– Median edustajat saivat paremman käsityksen siitä, mikä ohjaa päätöksentekoa; mitä tietoa, perusteluja ja mittareita tarvitaan, jotta mediaehdotus pääsee suunnittelijan harkintaryhmään ja sitä kautta ehdotukseksi asiakkaan kampanjasuunnitelmaan.

Kohti tuloksellisempaa yhteistyötä

Workshopissa hyödynnettiin Dagmarin luovia työskentelymalleja, jotta ilmapiiri, vireystila ja asenteet pysyivät koko ajan kohdallaan.

Pitkän päivän ilta päätettiin kiitollisina siitä, että molemmat osapuolet kokivat saaneensa vastinetta odotuksilleen: tarjota vaikuttavampia ja luovempia mediaratkaisuja muuttuvassa markkinoinnin kentässä, ymmärtää paremmin yhteisten asiakkaiden päätöksentekokriteereitä ja tavoiteasentantaa sekä mediatoimiston roolia.

Oljelundin mukaan koko parikymmenpäinen osallistujajoukko oli ehdottomasti sitä mieltä, että tästä pitäisi tulla ennemminkin sääntö kuin poikkeus yhteisten asiakkaiden palvelemisessa.

–  Päivä antoi meille mahdollisuuden istahtaa rauhassa yhteisen pöydän ääreen pohtimaan, kuinka vaikuttavan markkinoinnin myötä pystymme hurmaamaan paikkamme ihmisten sydämissä – vaikka kuluttajakäyttäytyminen muuttuu, digitaalisuuden merkitys ja mahdollisuudet kasvavat sekä median kuluttaminen pirstaloituu.