Dagmar

 

Mediatoimisto on pitkäaikainen yhteistyökumppani

MTL selvitti jokin aika sitten mediatoimistojen asiakassuhteiden pituuksia – lähes puolet eli 41 prosenttia asiakassuhteista mediatoimistojen kanssa on kestänyt yli viisi vuotta. Toimitusjohtaja Tuula Kallion mukaan pitkä yhteistyö edellyttää mediatoimistolta kykyä kehittää osaamista ja palvelua, jotta se vastaa asiakkaiden muuttuvia tarpeita.

– Dagmarissa panostamme jatkuvasti digimediaosaamiseen, kuluttajan päätöksentekoprosessin ymmärtämiseen ja uusiin palvelumuotoihin. Market Intelligence -yksikkömme palveluiden kysyntä kasvaa vahvasti, samoin uuden opastavaan mediaan keskittyvän yksikkömme palvelut.

– Hyvän kasvun taustalla on aina myös uusia asiakkuuksia, joista iloitsemme suuresti. Lähes kaikkien asiakkaittemme nykyinen business ja ympäristö muuttuvat niin nopeasti, että usein tuntuu kuin olisimme uuden yhteisen tien alussa tutuissakin asiakkuuksissa. Kaiken kaikkiaan olemme valtavan ylpeitä pitkistä asiakassuhteistamme, Kallio toteaa.

Näkemyksellisyydelle on kysyntää

McDonaldsin globaalista markkinoinnista vastaava johtaja kertoi äskettäin yrityksen markkinoinnin painopisteistä tulevaisuudessa. Listalla olivat niin brändin kehittäminen, globaalit allianssit kuin uusien medioiden hyödyntäminen, perheisiin panostus sekä kuluttajaymmärryksen lisääminen. McDonalds näkee digimedioiden ja kaverimarkkinoinnin olevan kaikkein tärkeimmät viestintäkeinot tulevaisuudessa.

Samaa korostaa myös Unilever, maailman 2. suurin mainostaja. Yrityksen näkemys digitaalisten medioiden tärkeydestä näkyy jo tv-panostusten laskuna: aiemmin tv:n osuus mediainvestoinneista oli 85 prosenttia, nyt 65 prosenttia. Yritys panostaa sisäisiin tiimeihin, joiden tehtävänä on hakea uusia vaikuttamiskeinoja digimedian alueella.

Kallion mielestä myös mediatoimistolta odotetaan näkemyksellisyyttä siitä, mitä mahdollisuuksia uudet vaihtoehdot tarjoavat.

– Kyse on usein vuoropuhelun johdattamisesta ja käynnistämisestä. Tehokkaimpia keinoja ovat yhteiset workshopit, jossa analysoidaan nykytilaa, kurkistetaan alan kansainväliseen kehitykseen ja pohditaan yhdessä, millaista kilpailuetua digimedian alueella voidaan hankkia.

Mediatoimistot ovat panostaneet näkemyksellisyyden kasvattamiseen myös plannertoimintaa lisäämällä. Planner tuo markkinointiviestinnän strategista lisänäkemystä tiimeihin ja vuosisuunnitteluun, sekä edistää markkinointi-investointien mitattavuuden nousemista agendalle. Dagmarin plannervahvuus on uusien rekrytointien ansiosta noussut jo viiteen henkilöön.

Ammattitaito ja maine tärkeitä toimistovalinnassa

MTL:n vuosi sitten tekemän kyselyn mukaan mediatoimiston valinnassa korostuvat toimiston ammattitaito (88 prosenttia piti erittäin tärkeänä) sekä toimiston maine (85 prosentille erittäin tärkeä). Hintaa piti erittäin tärkeänä valintaperusteena kolmannes vastaajista.

Toimiston koko oli tärkeä seitsemälle mainostajalle kymmenestä ja tunnettuus kahdelle kolmesta.

– Isona toimijana voimme panostaa osaamisen kehittämiseen monella alueella. Vaikka keskusteluissa usein painottuvat digimediat, on tärkeää olla ajan hermolla esimerkiksi tv-katselun muutoksista tai printin uusista mahdollisuuksista. Osaaminen ei myöskään kehity tyhjiössä, siihen tarvitaan ammattilaisten keskinäistä sparrausta, Kallio pohtii.

– Menestyksemme taustalla ovat jatkuvaan kehittymiseen innostavat asiakkaat sekä hyvä sisäinen yhteistyökulttuuri, jossa tiimit elävät ja kehittyvät asiakkaiden tarpeiden mukaan.

 

 

Mainostoimistovertailun neljäs

 

Dagmar sijoittuu neljänneksi, SEK&Greyn ja Publicis Helsingin väliin, kun myyntikatetta verrataan mainostoimistojen myyntikatteisiin. M&M julkisti myyntikatteet pari viikkoa sitten lehdessään. Myyntikatteet kuvaavat parhaiten oman työn jalostusarvoa.

Toimistojen myyntikatteet

 Vuosi 2005 (000 euroa)
PHS * 15 000
Taivas* 13 400
SEK & Grey 13 050
Dagmar 11 076
Publicis Helsinki 10 094
 *) konserni

Lähteet: MTL ja M&M 14/2006. SEK&Greyllä ja Dagmarilla tilikauden luvut, tilikausi päättynyt 31.8.2005.