Dagmar

Yhtyneiden Kuvalehtien Men´s Health ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa, ja sillä on tuoreimman KMT:n mukaan 59.000 lukijaa. Helsinki Median MG kerää kuudesti vuodessa 53.000 lukijaa.

On sanottu, että miesten yleislehtien lukijat löytyvät Esplanadilta ja Aleksanterinkadulta. Väite ei ole aivan tuulesta temmattu: molempien lehtien lukijoista yli 70 % asuu suur-Helsingissä tai yli 30.000 asukkaan kaupungissa.

Lehtien lukijaprofiilien merkittävimmät erot selittyvät iällä. Men´s Health -lehden lukijoista 54 % on alle 30-vuotiaita, kun taas MG:n lukijoista 51 % on 30-49-vuotiaita.

Men´s Health -lehden lukijoissa on yhtä paljon (28 %) ylempiä toimihenkilöitä ja johtavassa asemassa olevia kuin opiskelijoita. MG painottuu selkeämmin johtavassa asemassa oleviin ja toimihenkilöihin (54 %).

Toinen erottava tekijä löytyy lehden hankintatavasta. Men´s Health -lehden kaikista lukijoista 32 % on hankkinut lehden tilaamalla sen kotiin, kun vastaava luku MG:n osalta on vain 9 %. Yli puolet lukijoista lukee MG:n kodin ulkopuolella, esim. töissä, kulkuneuvossa, parturissa, kahvilassa jne. MG on Men´s Health -lehteä kalliimpi sekä irtonumero- että vuosikertahinnaltaan.

Vertailun vuoksi todettakoon, että Tekniikan Maailman lukijoista 39 % tilaa lehden kotiinsa, Tuulilasin 29 %, Annan 37 %, Cosmopolitanin 24 %, Avun 52 % ja Katso-lehden 61 %. Prosentit on laskettu kokonaislukijamääristä, ei levikistä.

Miesten yleisaikakauslehtien lanseeraaminen Suomen kokoiseen maahan ei ole ollut helppoa. Viimeisimmän levikintarkastuksen mukaan molempien lehtien levikit putosivat. Vaikka Slitz-lehdenkin levikki putosi, onnistui se silti kiilaamaan lehtiryhmän myydyimmäksi (20.284 LT 2000/I-II). Slitz ei ole mukana KMT-raportissa.