Dagmar

Mikä saa naisen verkkoon ? (16.3.2000)

Naisetkin alkavat löytää internetin. Loka-marraskuussa tehdyn tutkimuksen mukaan 15-74-vuotiaiden, nettiä käyttävien naisten määrä oli kasvanut 34 % edelliseen vuoteen verrattuna ja miesten 28 %. Jo lähes puolet (915 000) ikäryhmään kuuluvista naisista oli käyttänyt internetiä edes joskus. Toisaalta heavykäyttäjiä ei ole vielä kovin paljon: nettiä käyttävistä naisista 35 % (317 000) on internet-yhteydessä päivittäin tai lähes päivittäin, miehistä puolet (514.000).

Nettiä käyttäneistä naisista puolet on ollut yhteydessä kotoa käsin ja 41 % työpaikalta. Kun taas miehistä 48 % on käyttänyt internetiä töissä ja 58 % kotona.

Naiset ovat käytttävät internetiä keskimäärin 31 minuuttia päivässä, miehet 9 minuuttia pidempään. Useimmiten käyttö tarkoittaa sähköpostin välittämistä, aivan kuten miehilläkin. Mutta siinä missä miehet seuraavat kotisivuja ja uutis- tai keskusteluryhmiä, tarkastelevat naiset juna- ja bussiaikatauluja tai etsivät avoimia työpaikkoja.

Kotisivujen seuraaminen on suhteessa vähentynyt, kun taas eri palvelujen käyttö on suhteessa lisääntynyt. Hakupalveluissa naisten repertuaari on selvästi miesten valikoimaa suppeampi.

Spontaanisti lähes puolet naisista ei tunne yhtään internet-yhteydentarjoajaa, miehistä joka neljäs. Verkko-ostoksia on tehnyt 13 % naisista. Yleisin maksutapa on ollut postiennakko.

Kotona internetiä käyttävistä naisista vain 31 % on tehnyt itse liittymäsopimuksen. Tämä selittänee sen, että 44 % naisista ei osaa ottaa kantaa käyttömaksujen suuruuteen. Mutta viulujen maksuun he silti osallistuvat, sillä useampi kuin joka toinen nainen osallistuu internetin käyttökustannuksiin.

Lähde: Taloustutkimus/Internet Tracking/loka-marraskuu 1999/98