Dagmar

Millainen on yrityksesi ympäristöimago? (19.10.2000)

Suomalaiset suhtautuvat luomutuotteisiin sekä funktionaalisiin tuotteisiin positiivisesti. Sen sijaan geenimuunneltuja tuotteita vastustetaan edelleen. Uusi TIKU 2000 -tutkimus selvittää mm. näitä asioita, samoin kuin mukana olevien yritysten ympäristöimagoja.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset asettavat suurimman vastuun ympäristöstä huolehtimisesta suuryrityksille, vasta tämän jälkeen tulevat valtio ja kunta. Pienille ja keskisuurille yrityksille annetaan vastuuta jopa vähemmän kuin yksittäisille kuluttajille.

Mukana olleista 21:stä elintarvikealan ja päivittäistavarakaupan yrityksestä paras ympäristöimago on Valiolla. Seuraavina tulevat K-kaupat ja Citymarket, S-liikkeet ja Prisma, Oululainen, Saarioinen, Raisio, Vaasan Leipomot ja Vaasanmylly, Fazer sekä Atria.

Haastatelluista 65 % suhtautuu luomutuotteisiin positiivisesti, kolmannes neutraalisti ja vain 5 % negatiivisesti. Valtaosa pitää funktionaalisia eli terveysvaikutteisia elintarvikkeita luotettavina ja turvallisina.

Geenimuunneltuihin elintarvikkeisiin suhtautuu peräti 70 % erittäin tai melko negatiivisesti ja vain 1 % erittäin positiivisesti. Suhtautumisessa ei löydy eri taustamuuttujilla tarkasteltuna merkittäviä eroja väestössä.

Infratest Burke Oy:n TIKU2000 – Tiedostava kuluttaja -tutkimus kartoitti 18-74-vuotiaiden, taloutensa ruokaostoista vähintään puolittain vastaavien suomalaisten suhtautumista ympäristöasioihin, luomu- ja funktionaalisiin sekä geenimuunneltuihin tuotteisiin. Ensimmäinen kenttätyö toteutettiin elo-syyskuussa haastattelemalla henkilökohtaisesti 504 vastaajaa. Jatkossa tutkimus toistetaan vuosittain.

Suomalaisten suhtautumisesta luomutuotteisiin, kevytelintarvikkeisiin, suolan ja rasvan käyttöön yms. on runsaasti tietoa myös Suomen Gallup-Media Oy:n TGI-tietokannassa. Lue aiheesta lisää ensi viikon Dagmar-mediaviestistä.