Dagmar

Strategisia kokonaisuuksia ja pitkäjänteisyyttä

Vuonna 2010 yhä useampi markkinoija näkee digimarkkinoinnin sirpaletekemisen sijaan strategisena kokonaisuutena; saamme uusia menestystarinoita, joissa vuosisuunnittelulla ja pitkäaikaisella digitaalisella läsnäololla päästään paljon pidemmälle kuin perinteisellä kampanja-ajattelulla.
Liiketoiminnan tavoitteita tukevat omat kanavat, hakukoneet, tulospohjainen mainonta, kumppanuudet ja sosiaalinen media monimuotoisuudessaan eivät ole nopean kertakäyttökampanjoinnin areenoja. Kun digimarkkinointi tehdään suunnitelmallisena kokonaisuutena, investointien tehoa voidaan kasvattaa aina ROI:n seurantaan asti.

Relevantimpia tavoitteita

Hypelle ja itseisarvoiselle digitekemiselle heitetään lopullisesti hyvästit. Digimarkkinoinnin eri mahdollisuuksille määritellään selkeät tavoitteet ja omat roolit.

Tavoitteet ovat strategisempia: enää ei haeta vain aktivointia ja trafiikkia sivustolle, nyt asetetaan relevantimpia tavoitteita läsnäololle ja näkyvyydelle, osallistumiselle ja varsinkin myynnille.

Kaikki mitataan, mielellään myyntiin asti. Samalla datan arvo kasvaa.

Kohdentaminen kiinnostaa

Kohdentamisen merkitys ja mahdollisuudet kasvavat; mediatalot tuovat mahdollisuuksia motiivi/käyttäytymispohjaiseen kohdistamiseen.

Avain viisaaseen rajaamiseen on jälleen pitkäjänteisyydessä: vaikka toiminta tehostuu paremmalla kohdistamisella, yleisö voi supistua niin pieneksi, että lyhyellä kampanjalla ei pystytä räjäyttämään pankkia. Näin saadut tulokset eivät välttämättä ole kannattavassa suhteessa kohdistamisen korkeampaan kontaktihintaan.

Kohdentamiseen liittyvien karttapalvelujen ja paikannusteknologian hyödyntäminen markkinoinnissa nostaa voimakkaasti päätään maailmalla, ja hyviä ratkaisuja tarjotaan meilläkin. Myös vanha tuttu sähköinen (sis.mobiili) suora on arvossaan – se on kiistatta tehokkaimpia digimarkkinoinnin muotoja. Ja sitähän me kaikki haluamme, tehoa.

Moni haluaisi kuopata sosiaalisen median

Kohkaus sosiaalisesta mediasta vaimenee, ja se ymmärretään laajemmaksi käsitteeksi kuin Facebook tai muu erillinen saareke mediakentässä. Kaikki mediakulutus ja verkon käyttö kun on jo muuttunut sosiaaliseksi – ja tuo muutos jatkuu joka päivä.

Jokainen media on jossain määrin sosiaalinen media; helpommin jaettava ja reaaliaikaisesti leviävä. Mutta ei, sosiaalisesta mediasta puhumista ei voi tänäkään vuonna aivan kokonaan lopettaa; meillä on vielä niin paljon tehtävää ennen kuin markkinointi ja bränditkin ovat sosiaalisia.

B2B-markkinoijat hakevat kumppaneita

B2B-kumppanoituminen kasvaa ja tuottaa monia hyötyjä osapuolilleen. Esimerkiksi matkailusektori on jo päästänyt kumppanit osaksi verkkopalvelujaan ja asiakasrekistereitään.

Kumppaneita etsittäessä vertaillaan paitsi tavoitteita ja kohderyhmiä myös imagoja ja arvomaailmoja sekä ennen kaikkea asiakashyötyjä.

Offline-mainontaa verkossa

Display-mainonta kahtiajakautuu voimakkaammin premiumiin ja bulkkiin. Brändimainontapinnoissa hinnannousupaineet ovat kovat ja koot kasvavat. Mainosverkostot taas purkavat entistä tehokkaammin bulkkikapasiteettia tulospohjaisen mainonnan ollessa jo monelle taktisen markkinoinnin vakiintunut muoto.

Uusia isoja pintoja ja videopaikkoja käytetään reilusti ja näyttävästi entistä useammin offline-mainonnan tapaan. Videomainonnan jakelun siirtyessä osin verkkoon tuotantoprosessiin nousee samalla uusi kriteeri: onko mainoksella viraalipotentiaalia?
Näemmekö tänä vuonna suomalaisen Evian-vauvojen kaltaisen viraali-ilmiön?

Hakukonemarkkinointi tiiviimmin osaksi kokonaissuunnittelua

Panostukset hakukonemarkkinointiin kasvavat ja ammattimaistuvat edelleen. Myös ymmärrys hakukoneiden ja muun verkko- ja offline-mainonnan suhteesta lisääntyy – yhdessä tekijät ovat kiistatta enemmän kuin osiensa summa.

Nämä pohdinnat vahvistavat entisestään tarvetta ostoprosessien ymmärrykseen ja aihealueen jatkuvaan tutkimiseen.

Verkosta yhä useammin päämedia

Vuonna 2010 näemme näyttäviä mainoskampanjoita, joissa verkko on jo reilusti päämedia. Ainakin maailmalta voimme kuulla radikaaleja irtiottoja perinteiseen markkinointiin. Esimerkiksi Pepsi päätti 23 vuoden Super Bowl -yhteistyön jälkeen siirtää miljoonansa verkkopainotteiseen näkyvyysstrategiaan.

Mitkä ovat oman yrityksesi digitavoitteet? Haluatko, että ihmiset keskustelevat tuotteistasi vai haluatko vain ostajat suoraan verkko- tai kivijalkakauppaasi? Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä parhaat keinot tavoitteittesi toteutumiseen.