Kirsi Laakso

Kipa on Dagmar Driven Insight-yksikön vetäjä, joka innostuu kuluttajaymmärryksen hyödyntämisestä johtamisen välineenä. Rakastaa ongelmia ja etenkin niiden ratkaisemista. Trendien seuraaminen ja niiden hyödyntäminen liiketoiminnassa on lähellä sydäntä. Kuluttajan ja ihmisen äänitorvi.

Markkinatilanteessa, jossa välittömät myyntiä aikaansaavat toimenpiteet korostuvat ja kvartaalitaloudesta on siirrytty vieläkin lyhyempään seurantaan, pitkän aikavälin tavoitteet saattavat unohtua. Sääli, sillä tutkimusten mukaan sellaiset yritykset, jotka pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti rakentavat tulevaisuutta myös taantuman aikana, keräävät pienemmillä panoksilla rusinat pullasta, kun ajat helpottavat.

Markkinoinnin vaikuttavuuden yksi keskeinen mittari on sen pitkän aikavälin vaikutukset yrityksen menestykseen. Myynnin tai muiden välittömien tuloksien seuraaminen on tietenkin avainasemassa, mutta tärkeää on tietää myös miksi tuloksia tuli tai ei tullut. Mitä tehdystä kampanjasta voidaan oppia seuraavaa suunniteltaessa? Miten kampanja voisi toimia vieläkin paremmin?

Mikä meni nappiin, mikä pieleen?

Miksi-kysymykseen on helposti löydettävissä vastaus tutkimalla kampanjan toimivuutta kohderyhmän keskuudessa. Koska asiakas on kuningas, on hän myös kampanjan paras ja ainoa tuomari. Aina.

Kampanjatutkimuksen avulla nähdään miten kampanja on edistänyt mielikuvallisia tavoitteita. Kun puhutaan brändin rakentamisesta, on hyvä seurata edistyykö rakennus ja millä rakennusaineilla päästään haluttuun lopputulokseen.

Tutkimuksen avulla saadaan tietoa myös siitä, miten eri mediat ja kanavat toimivat, eli voimme arvioida, täyttivätkö eri mediavälineet niille asetetut tavoitteet.

Yksi ilmiselvistä kampanjan tavoitteista on se, että vastaanottaja ymmärtää viestin halutulla tavalla. Myös tästä saadaan tietoa kampanjatutkimuksen avulla.

Oppeja tulevaan!

Kampanjatutkimuksen tavoitteena on tuottaa oppeja tulevaan; mitä elementtejä muuttamalla seuraavat kampanjat voivat toimia vieläkin paremmin. Kuinka saadaan sijoitetuille euroille paras mahdollinen tuotto.

Kampanjatutkimus ei kuitenkaan itsessään tai yksinään ole riittävä onnistumisen mittari. Parhaat tulokset ja eväät tulevaisuuteen saadaan yhdistämällä mitä- ja miksi-tietoa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Näin tiedetään mitä tapahtui ja miksi niin kävi.

Haluatko maksimoida kampanjoittesi tehon? Ota yhteyttä kirsi.laakso(at)dagmar.fi tai 050 346 3481.