Dagmar

Sanomalehdet ja aikakauslehdet

Asiakkuuspäällikkö Mari Riipinen uskoo sanomalehtien kokonaistilanteen pysyvän ensi vuonna vakaana.

– Erityisesti kaupunki- ja noutopistelehdet ovat kasvattaneet osuuttaan. Usein niiden roolina on täydentää Kärkimedia-kampanjoiden tavoittavuutta. Perinteiset lehtikustantajat ovat panneet kehityksen merkille ja ottaneet entistä suuremman roolin ilmaislehtikentässä. Lehtien määrä saattaa jopa kasvaa nykyisestä, samalla ilmaisjakelulehdet myös erilaistuvat sisällöiltään.

Aikakauslehtipuolella lehtilanseerauksista tiedottamista pihdataan kilpailusyistä entistä pidempään, mikä saattaa näkyä uusien lehtien ensimmäisten numeroiden ilmoitusmyynnissä.

Riipinen pitää kiinnostavana ilmiönä sitä, että uusia lehtiä kohdistetaan taas miehille: Yhtyneiden Kuvalehtien Miehen maailma ja Forman Veli.

– Uudistaminen näyttää nousevan aikakauslehtikentän vuoden 2006 teemaksi. Monen lehtitalon uudistustyössä painottuvat sisällöllinen skarppaaminen ja teemojen monipuolistaminen, unohtamatta uusia mainostajia houkuttelevia ilmoituspaikkoja. Toisaalta uudistamisessa keskitytään myös puhtaasti ulkoasun raikastamiseen ja modernisoimiseen.

Uudistuksia on erityisen paljon luvassa A-lehtien lehtiperheeseen: Apu uudistuu visuaalisesti ja sisältöäkin viilataan, Katson viikonvaihdenumeron sisältöä laajennetaan naisia kiinnostavilla teemoilla, Demi uudistuu sekä visuaalisesti että sisällön osalta, visuaalisia muutoksia on tulossa Madameen, Makuun ja Avotakkaan.

Yhtyneiden Kuvalehtien Kotiliesi uudistuu visuaalisesti ja rakenteellisesti sekä muuttuu kokonaan liimasidotuksi. SanomaMagazinesin kustantama Blue Wings kuuluu sekin uudistuvien aikakauslehtien joukkoon. Suomenkielisen Lento-lehden toimituksellinen sisältö siirtyy Blue Wings -lehden sisään ja lehti uudistuu myös ulkoasultaan. Myös Kauppalehti Option ulkoasua ollaan uusimassa raikkaammaksi.

– Ensi vuonna muut lehtitalot seuraavat varmasti silmä kovana Annan ex-päätoimittajan, Marjaana Toimisen luotsaaman Bonnierin liikkeitä. Bonnierin toiminta Suomen markkinoilla on ollut tähän asti varsin pienimuotoista, nyt luvassa lienee jotain ihan muuta?

Radioväki odottavalla kannalla

Asiakkuuspäällikkö Sanna Partasen mukaan vuoden 2006 kiinnostavin tapahtuma kaupallisessa radiokentässä on pian käynnistyvä toimilupakierros ja sen tulokset. Päätökset saataneen kevään 2006 aikana.

– Kaikkien nykyisten kaupallisten radioiden toimilupa päättyy 31.12.2006. On hyvin todennäköistä että vuoden 2007 alusta lähtien kaupallisten radioiden verkko on erilainen kuin nyt. Erityisen kiinnostavaa on nähdä, saadaanko Suomeen toinen valtakunnallinen kaupallinen toimilupa ja kenelle se mahdollisesti myönnetään.

Toimilupakierros voi Partasen mielestä aiheuttaa myös sen, että ensi vuosi käydään osittain säästöliekillä: kanavat satsaavat uusien lupien aloitukseen esimerkiksi markkinointipanostuksensa.

RAB Finlandin tilaaman Radiomainonnan mielikuvatutkimuksen mukaan mainostajien sekä mainos- ja mediatoimistojen edustajien usko radiomainonnan osuuden kasvuun ensi vuonna on hieman pienempi kuin aiemmin. Mitään merkittävää muutosta ei kuitenkaan ole odotettavissa.

– Radiota pidetään yhä hyvin tavoittavana ja kontaktihinnaltaan suhteellisen edullisena mediana.

Tänä vuonna radioaalloille saatiin yksi täysin uusi kanava, Metro FM pääkaupunkiseudulla.

– Sen myynti ja kuulijamäärä ovat kehittyneet myönteisesti; oletettavasti kasvu jatkuu myös tulevana vuonna. Radio Helsingin siirtyminen Helsingin Sanomat Oy:n omistukseen tuo varmasti uutta potkua kanavan toimintaan ja sen myötä kuuntelijalukuihin.

– Vanhoista tutuista Kiss FM uudistui totaalisesti Uudeksi Kiss-kanavaksi, samoin Sävelradio on kehittänyt sisältöään. Sävelradion tavoittavuus on kehittynyt positiivisesti ja myynninkin voisi kuvitella tulevana vuonna parantuvan kanavan siirryttyä toimimaan Radio Novan rinnalla.

Verkkomainonta

Suunnittelupäällikkö Pirkka Aunola veikkaa, että vuoden 2006 aikana Suomeen avataan ensimmäinen blogimainosverkko.

 

Yllättävän moni näyttää kaipaavan perinteisestä verkkomainonnasta tuttua ostotapaa esimerkiksi blogeihin sen sijaan, että miettisivät oikeasti uudenlaisia tapoja markkinoida verkossa.

Aunola uskoo verkkomainonnan osuuden kasvun jatkuvan.

 

Kasvun takana ovat meillä olleet viime vuosina lähinnä uudet, verkkoon lähteneet markkinoijat, mutta mitä tarkempaa kohdentamista, seurantaa ja raportointia verkkotoimijat tarjoavat, sitä enemmän myös perinteiset mainostajat alkavat allokoida budjettejaan verkkoon.

– Kasvava nettipotti ei mene pelkästään perinteiseen verkkomainontaan, vaan yhä useammin firmat keskittyvät esimerkiksi omien palveluidensa parantamiseen sekä integroitujen kampanjakokonaisuuksien tekemiseen.

Jos nettimediat lähtevät muuttamaan myyntitapojaan, voi nettimainonnan kasvuprosentti olla Aunolan mielestä ensi vuonna vielä tätäkin vuotta suurempi. Muutoin pysytään noin 30 prosentin vauhdissa.

Kun Google avaa oman toimistonsa Suomessa alkuvuonna 2006, jo aiemmin kasvukäyrällä ollut hakukonemarkkinointi sen kun paisuu.

– Vielä kun vuoden 2006 aikana Google käynnistää oman Local Search -palvelunsa, alueelliset mainostajat lähtevät aiempaa voimakkaammin mukaan.

 

Kohderyhmän aidon ymmärtämisen merkitys kasvaa:

– Vuosi 2006 jää historiaan vuotena, jolloin useat verkkomarkkinoijat siirtyvät pois pelkästä perinteisestä verkkomainonnasta ja pyrkivät löytämään tilalle uusia tapoja lähestyä suoraan kuluttajia. Tämä johtaa myös siihen, että esimerkiksi blogosfääri kiehuu ensi vuonna kökköjen lähestymis- ja rekrytointiyritysten vuoksi.

Mobiili

 

Projektipäällikkö Päivi Fleege ennustaa, että vuonna 2006 mobiilimarkkinointi lähtee Suomessa ensimmäistä kertaa kunnolla kasvuun.

– Siirrymme lopultakin pois pelkästä tekstiviestimainonnasta kohti laajempia mobiilikokonaisuuksia. Kuluvana vuonna SMS-markkinointia on kokeiltu paljon, mutta silti moni iso mainostaja on vielä odottanut todisteita sen toimivuudesta.

Fleegen mukaan kuluttajat ovat mobiilimainontaan valmiimpia kuin mainostajat.

– Tutkimusten mukaan kuluttajat haluavat hyötyä mobiililaitteestaan ja saada sen avulla erilaisia alennuksia ja muita etuja. Kuluttajat osaavat jo nyt vaatia puhelimiltaan paljon muutakin kuin vain puhumiseen tarvittavan tekniikan. Tekniikka ja puhelimet kehittyvät huimasti ensi vuoden aikana.

– Mainostajat ja mediat ovat jo tuottaneet puhelimiin ladattavia sovelluksia, joiden avulla ajankohtaista sisältöä on helppo tarjota kuluttajalle. Ladattavat sovellukset, palvelut mobiili-internetissä sekä erilaiset mainonnan muodot lisääntyvät ensi vuonna.

Kuluneena vuonna mobiilimarkkinoinnin kokeilemista on haitannut mielikuva sen toteuttamisen monimutkaisuudesta sekä epävarmuus lainsäädännöstä.  Suomen Suoramarkkinointiliitto on tehnyt mainostajan avuksi lainsäädäntöön perustuvan suosituksen, jonka tavoitteena on helpottaa mobiilimarkkinoinnin suunnittelua.