Dagmar

M&M-lehteen haastatellut mainos- ja media-alan auktoriteetit ovat ennakoineet internet-mainonnan lipuvan tulevaisuudessa mediatoimistojen ulottumattomiin. Jos niin olisi, saisivat sellaiset mediatoimistot lipua alan ulottumattomiin.

Mediatoimiston tehtävänä on mainostajan mediapanostuksen tehon kasvattaminen. Siihen kuuluu olennaisena osana internet-kampanjan panostuksen järkevän tason määrittely ja internetkampanjoiden suunnittelu osana muuta kampanjointia.

Kuka sitten, jos ei mediatoimisto, suunnittelee jatkossa mainostajan internetmainonnan näkyvyyden? Mainostajat itse, mainostoimistot, nettimyyntiyhtiöt, verkkomediat vaiko lukuisat tuotantotalot ja sisällöntuottajat?

Mainostoimistot hallitsevat mainostajan mainonnan linjan ja konseptin, mikä tulee hyödyntää myös internetin kohdalla, jotta eri mediaryhmät tukisivat toisiaan. Nettimyyntiyhtiöillä puolestaan on kansainvälinen näköalapaikka ja niiden ideat ovat arvokkaita mietittäessä yhdessä mediatoimiston ja mainostajan kanssa mainostajalle soveltuvaa tapaa esiintyä internetissä. Lukuisat verkkomediat tarjoavat mainostajalle erilaisia mediaympäristöjä, jotka parhaassa tapauksessa tukevat mainontaa. Bannermainonnan sijasta mainostaja voi esimerkiksi tuottaa sisältöä tai toimia sponsorina. Netissä on lisäksi paljon sisällöllisesti hyviä palveluita, jotka eivät vielä ole mainoskäytössä, mutta joista mediasuunnittelija voi löytää mainostajalle osuvan kumppanin.

Ja kukapa muu kuin mediasuunnittelija varmistaisi tuotantoyrityksille teknisten ratkaisujen taustalle riittävän mainostajan bisneksen, kohderyhmien ja tavoitteiden tuntemuksen, jotta mainostajan palvelusta tulisi aidosti toimiva paitsi teknisesti myös ajatusmaailmaltaan.

Toimijoita on siis monia ja jokaisella on oma erityisosaamisalueensa. Toimiva internetratkaisu ei yksin riitä, vaan internetpalveluun pitää saada houkuteltua kävijöitä ja kohderyhmää.

Vakaasti uskon, että mediatoimistoilla on tässä paljon annettavaa mainostajalle internetmainonnan, aivan samoin kuin muunkin median saralla. ”Internet mediana medioiden joukossa osana mediakokonaisuutta”, kuten jo lähes kyllästymiseen asti on hoettu. On äärimmäisen tärkeää, että internetmainonta on ajoitukseltaan, kooltaan ja muilta ominaisuuksiltaan suunniteltu osaksi kokonaiskampanjaa.

Verkossa pätevät monet mainonnan lainalaisuudet aivan kuten muissakin mediaryhmissä. Mainostaja huolehtii valitsemansa tuotantokumppanin kanssa siitä, että internetpalvelu on toimiva ja kohderyhmälle lisäarvoa tuottava. Mediatoimiston tehtävänä on auttaa luomaan kävijävirtoja mainostajan internetpalveluun niin perinteisen kuin uudenkin median keinoin. Tällöin tärkeässä roolissa on mediatoimiston kohderyhmän ja erilaisten mediaratkaisujen asiantuntemus.

Ihan ensin tulee varmistaa onko internetpalvelu laadittu teknisesti siten, että se löytyy kaikkien tärkeimpien hakupalveluiden kautta ja löytyykö palvelu varmasti muiden, samaa kohderyhmää tavoittavien internetpalveluiden sopivilta linkkilistoilta.

Mediatoimisto voi auttaa ideoimaan bannermainonnan lisäksi hakusanakampanjoita, sponsorointi- ja erikoisratkaisuja, yhteiskampanjointia, interstitiaaleja, kilpailuja, mainosikkunoita, odotusmainoksia, sähköpostisuoraa, tekstilinkkejä, GSM-tekstiviestimainontaa, product placementia, linkkejä muun median ja internetin välillä jne. Mahdollisuuksia on monia ja uusia ratkaisuja löytyy jatkuvasti. Olennaista on, että nettimainonnassa käytetään aidosti hyväksi internetin voimaa, eli interaktiivisuutta. Mediasuunnittelijan ammattitaito ja mielikuvitus olkoon rajaton.

Huono internetmainonta antaa huonot tulokset, jolloin on helppo leimata koko väline toimimattomaksi mainoskanavaksi. Hyvällä mainonnalla on paremmat edellytykset tuottaa toivottu tulos. Tutkimusasioille vihkiytyneet mediatoimistot voivat auttaa mainostajaa tutkimaan internetmainonnan toimivuutta esitestein tai jälkimittauksina joko osana kokonaiskampanjaa, jolloin eri mediat saadaan samalle lähtöviivalle tai vaihtoehtoisesti voidaan keskittyä pelkän internetkampanjan toimivuuden mittaamiseen. Enkä nyt puhu klikkauksista ja sivulatauksista, vaan siitä mitä kohderyhmän korvien välissä tapahtuu.

Valitettavasti alan kiivaus, huuma ja hype ovat tehneet internetistä vaikeasti lähestyttävän. Välillä tuntuu siltä, että kaikki juoksevat uusimman ja kiinnostavimman jutun perässä eivätkä ehdi hetkeksi pysähtyä pohtimaan missä ollaan ja minne todella halutaan päästä. Villitkin ideat ovat tervetulleita ja niistä voi poikia isoja juttuja, mutta taustalla mainonnan ja mediasuunnittelun perusasioiden pitäisi olla kunnossa. Tiivis yhteistyö eri toimijoiden kesken on välttämätöntä toimivan ja tehokkaan ratkaisun aikaansaamiseksi.

Johanna Wilen (johanna.wilen@dagmar.fi)