Dagmar

Suomalaiset viettävät netissä keskimäärin yli tunnin joka päivä, kunnon kaistan omaavat ja alle 35-vuotiaat lähes tuplasti enemmän. 25-44-vuotiaat kuluttavat päivittäin enemmän aikaa netissä kuin sanoma- ja aikakauslehtien parissa yhteensä. Ja kun verkosta näyttää muodostuvan kokoomamedia, jonka kautta käytetään monia nykyisiä mediaryhmiä, kasvaa verkossa vietetty aika merkittävästi tulevaisuudessa. Ajankäyttöä lisää mobiili-internetin yleistyminen; jo nyt 25 prosenttia suomalaisista on kokeillut surffailua kännykällä.

Verkosta haetaan tietoa, mutta se on entistä enemmän myös sosiaalinen media. Suunnittelujohtaja Wikströmin mukaan verkon rooli ostokäyttäytymisessä on vahvistunut entisestään.

– Enemmistö suomalaisista ilmoittaa hoitavansa matkalippujen, tapahtumalippujen, hotelliyöpymisten ja lehtitilausten ostamisen mieluiten verkosta. Valtaosa netin käyttäjistä kertoo hakevansa verkosta tietoa ostopäätöksensä tueksi muun muassa kodinkoneista, huonekaluista, autotarvikkeista, kameroista ja viihde-elektroniikasta. Verkon rooli nouseekin tiedon ja vaihtoehtojen hakuvaiheessa entistä voimakkaampana esiin lähes tuoteryhmästä riippumatta. Siksi on syytä varmistaa, että kotisivut ovat kunnossa ja ne ovat helposti löydettävissä.

Blogia kirjoittaa jo neljä prosenttia netin käyttäjistä eli noin 130 000 suomalaista. Wikström uskoo, että blogeja seuraavien määrä kasvaa vielä reilusti nykyisestä noin 15 prosentin tasosta.

– Blogosfäärin voima on valtava, ja joukossa on vahvoja mielipidevaikuttajia. Hakukonelistaukset suosivat blogi- ja keskustelupalstasisältöjä, mikä lisää kuluttaja-aktivismin löydettävyyttä.

Ikkuna kohderyhmän maailmaan

Dagmarissa on kehitetty keskustelujen ja blogien seurantaan työkalu yhdessä Agentumin kanssa.

– Yritys voi seurata reaaliaikaisesti, mitä mieltä yrityksestä ja sen toiminnasta ollaan. Tämä mahdollistaa hyvinkin nopean reagoinnin, ennen kuin mahdollisesta kärpäsestä on kasvanut härkänen. Työkalu voi toimia myös tutkimus- ja tarkkailuikkunana kohderyhmän maailmaan ja sen kautta voi löytyä uusia ideoita tuotekehitykselle.

Yrityksille kuluttajakeskustelujen ja blogien seuranta avaa uuden maailman.

– Kun oppii kuuntelemaan kuluttajia ja hyppää rohkeasti mukaan dialogiin, harjaantuu samalla myös kehittämään paremmin kuluttajien tarpeita vastaavia tuotteita. On kohdattava mielipiteet avoimin mielin ja oltava rehellinen paitsi itselleen myös kuluttajille. Sillä verkossa jos missä valheella on lyhyet jäljet. 

Haluatko kuulla lisää uudesta keskustelujen seurantatyökalusta? Ota yhteyttä tuija.wikstrom@dagmar.fi tai (09) 693 0149, 040 838 2220.

Lähteet:
Taloustutkimus, Web & Mobile Tracking, syksy 2006
Satama, Mobile Media Tracking, tammikuu 2007