Antti Kallio

Antti Kalliolla on parin vuosikymmenen kokemus digitaalisesta markkinoinnista ja liiketoiminnan kehittämisestä. Antin johtama Dagmar Drive vauhdittaa asiakkaiden liiketoiminnan kasvua analytiikan, markkinointiteknologian sekä asiakas- ja markkinaymmärryksen voimalla.

Jatkuva datan kautta oppiminen ja kävijäkonversioitten optimointi on yhä tärkeämpi osa digitaalista markkinointia. Monet markkinoijat sitä jo tekevätkin, mutta valitettavan suurella osalla kehitys on vielä lapsenkengissä. Adobe julkisti aiheeseen liittyvän tutkimuksen, johon vastasi yli 1700 digimarkkinoijaa ympäri maailmaa. Vastauksista nousi viisi teesiä/trendiä, joista digimarkkinoijat voivat löytää vinkkejä kustannustehokkuuden parantamiseen.

1. Optimointi osaksi prosessia
Oikein tehtynä konversio-optimointi vaikuttaa tuloksiin tehokkaasti. Käytännössä puhutaan verkkopalveluun tehtävistä pienistä, joskus jopa huomaamattomista toimenpiteistä, joilla voi olla huomattavia vaikutuksia lopputulokseen. Huolimatta jatkuvan sivusto-optimoinnin tärkeydestä ja vaikutuksista markkinoinnin tehokkuuteen, suurin osa tutkimukseenkin vastanneista ilmoitti, ettei optimointi ole kiinteä osa heidän prosessejaan tai sitä tehdään vain satunnaisesti. Suomessa tilanne ei ole sen parempi. Meilläkin olisi erittäin tärkeää miettiä etukäteen, miten varmistamme verkkopalvelujemme jatkuvan optimoinnin, samalla kun ohjaamme sinne liikennettä eri kanavista.
2. Datan parempi hyödyntäminen optimoinnin pohjana
Adoben tutkimukseen vastanneista suurin osa hyödynsi eri kanavien analytiikkaa tiedon lähteenä. Esimerkkinä näistä mainittakoon mm. verkkosivustot, sosiaalinen media ja mobiili.
Haasteellisinta ei olekaan tiedon saanti, vaan sen oikeanlainen analysointi. Miten esimerkiksi sivuston kävijöitä on tutkittu? Missä kohtaa menetämme asiakkaita? Kuinka voimme palvella paremmin? Tietoa ja mahdollisia optimointipaikkoja on monesti hyvin paljon, joten kannattaakin miettiä tarkasti miten ja millä työkaluilla tietoa kerätään.
Hyödyntämiskeinoista nousee tällä hetkellä eniten suosittelu ja personointi. Kävijälle on esimerkiksi mahdollista suositella reaaliaikaisesti häntä kiinnostavia tuotteita sen perusteella mistä hän tulee tai miten hän selaa verkkopalvelua. Tätä tietoa voidaan hyödyntää myös markkinointiviestinnässä, ns. dynaamisen retargetoinnin avulla. Esimerkkinä vaikkapa Zalando-verkkokauppa.
3. Video konversiota parantamassa
Liikkuva kuva on jo useampana vuonna ollut yksi kulutetuimmista sisällöistä verkossa. Läpimurto tapahtui vuosikymmenen vaihteen tienoilla, ja nyt sen hyödyntäminen markkinoinnissa on jo arkipäivää. Yli 60 % tutkimukseen vastanneista ilmoitti panostavansa videostrategiaan, jonka tavoitteena on konversion parantaminen. Tuote/palveludemot, opetusvideot, promomateriaali ja käyttäjien tuottama sisältö, esimerkiksi hauskana tuotetestinä, nostaa asiakaskokemuksen uudelle tasolle. Jupiter Researchin tutkimuksen mukaan verkkosivu, jossa on videosisältöä, nousee 50 kertaa todennäköisemmin hakutuloksissa ensimmäiselle sivulle kuin sivu ilman videota/kuvaa. Suomessakin ollaan selkeästi herätty videon mahdollisuuksiin, mutta konversion parantamisessa se on vielä alihyödynnetty väline.
4. Mobiilin kasvumahdollisuudet
Diviassa julkaistun tutkimuksen mukaan Suomessa älypuhelinpenetraatio hipoo jo 40 prosenttia. Samaiseen tutkimukseen vastanneista yrityksistä, 30 prosentilla oli mobiilioptimoidut sivut ja noin 10 prosentilla mobiilioptimoitu verkkokauppa. Vielä on siis paljon tehtävää.
Adoben tutkimuksesta ilmeni, että myös mobiilissa käyttäjäsegmentointi ja sitä kautta tehtävä optimointi on tärkeää. Esimerkiksi verkkokaupan asiakkaista tablettikäyttäjät kuluttivat 50 % enemmän rahaa ostoksiinsa kuin älypuhelimen käyttäjät ja 20 % enemmän kuin perinteisen tietokoneen kautta tulleet kävijät. Tuotetarjooma kannattaa siis optimoida päätelaitteen mukaan, jolloin myös keskiostoja ja sitä kautta ROIta voitaisiin kasvattaa.
5. Sosiaalisen median hyödyntäminen 
Tutkimuksessa nousi vahvasti esille sosiaalisen median hyödyntäminen konversiota parannettaessa. Yli 70 % vastaajista oli lisäämässä jakamismahdollisuuksia sivustollaan tärkeimpänä keinona parantaa konversiota. Myös blogien hyödyntäminen, sekä tuotearvostelujen/kommentoinnin mahdollistaminen olivat heti seuraavana prioriteeteissa. Markkinoijat aikoivat hyödyntää enemmän myös sosiaalisen median kanavien, kuten Twitterin ja Facebookin, tarjoamia mahdollisuuksia.
Digitaalisten kanavien tuottavuuden tehostaminen kannattaa aloittaa määrittelemällä tavoitteet ja miettimällä mitkä keinot sopivat parhaiten omalle yritykselle. Dagmarista löytyy optimoinnin avuksi tehokkaat strategiat sekä käytännön prosessit ja työkalut. Olipa kanava tai keino mikä tahansa tärkeintä on analysoida saatuja tietoja ja tehdä niistä oikeat johtopäätökset investointituottojen maksimoimiseksi.
Kun haluat kuulla lisää optimoinnista, sekä muista markkinoinnin tuloksellisuutta parantavista palveluistamme, ota yhteyttä.
antti.kallio@dagmar.fi
Lähteet:
Adobe 2012 Digital Marketing Optimization Survey
Jupiter Research – Video and Image Optimization