12.9.2002 | Uutisarkisto

Miten parantaa yhteistyötä markkinoijan ja yhteistyökumppanin välillä?

Through the Loop Consulting Ltd:n toimitusjohtaja Carol Samms piti Mainontapäivä 2003 -tilaisuudessa esityksen nimeltä ”Defining the High Ground for Marketing Partnership?”. Esitys perustui kansainväliseen tutkimukseen, jossa haastateltiin USA:ssa, Euroopassa ja Aasiassa sekä kansainvälisiä markkinoijia että heidän yhteistyökumppaneitaan.

Viime vuosina kansainvälistyminen on muodostunut monille yrityksille kasvavaksi haasteeksi. Samaan aikaan asiakkaat ja kuluttajat ovat ryhtyneet yhä vaativammiksi. Markkinointikanavien määrä on lisääntynyt ja markkinointiviestintä muuttunut entistä monimuotoisemmaksi. Silti markkinointibudjetteja on monin paikoin leikattu.

Näissä olosuhteissa menestyminen vaatii muun muassa hyviä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa työskentely sujuu mahdollisimman joustavasti ja tehokkaasti.

Finlandia-talolla esitellyn tutkimuksen mukaan hyviä yhteistyösuhteita on harvassa. Syitä löydettiin monia luottamuksen puutteesta ja passiivisuudesta aina perinteiseen hinnoitteluerimielisyyteen asti. Markkinoijat toivovat yhteistyökumppanien paneutuvan syvemmälle heidän liiketoimintaansa, kun taas yhteistyökumppanit valittavat, että asiakkaat luottavat heihin enemmän, mutta maksavat vähemmän.

Tulokseen sidottua hinnoittelua kaivataan, mutta sopivien mittarien löytäminen myönnetään ongelmalliseksi.

Carol Samms esitti yhteenvetona toimintamallin, jonka avulla yhteistyö saadaan kukoistamaan:

Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina keväällä 2002.

Dagmar

Dagmar

Lisää aiheesta