Riikka Nikula

Vaikka meillä on tällä hetkellä hyviä mahdollisuuksia vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen mobiilin avulla mm. hakusanamainonnan, displaymainonnan, mobiiliapplikaatioiden sekä lukuisien muiden mobiilimarkkinoinnin keinoin, markkinoijat kaipaavat suoraan myyntiin ohjaavan mobiiliaktivoinnin parempaa hyödyntämistä ja mittaamista.

Harvat markkinoijat mittaavat tällä hetkellä mobiilin tuomaa myynninlisäystä omien asiakkaidensa keskuudessa tai ulkoisissa kannoissa. Kuitenkin kaikki kohtaamispisteet kuluttajan ostopolun varrella ovat tärkeitä, ja mobiiliaktivoinnilla voidaan vaikuttaa juuri ostoon ohjauksessa – näin ollen sen rooli on merkittävässä osassa.

Suurimmalla osalla markkinoijista on jo kokemuksia erilaisista mobiiliaktivoinneista, mutta kiinnostavaksi asian tekee vasta se, että nyt pystymme aidosti mittaamaan pelkän mobiilin tuoman myynninlisäyksen.

Sen lisäksi pystymme tarkastelemaan myynninlisäystä myös asiakkaan eri kohderyhmissä ja saamme tarkempaa tietoa juuri ostavien kuluttajien arvoista, asenteista ja kulutuskäyttäytymisestä.

Toisaalta, asiaa ei pidä jättää vain tulosten tutkimiseen, vaan meillä tulee aina olla ajatus siitä, miten asiakasdialogia tulisi jatkaa ja miten voimme sitouttaa kuluttajat paremmin brändiimme.

Mobiilin avulla voidaan tutkia myös paljon muita asioita; kuten mitä mieltä kuluttaja on esimerkiksi uuden automallin koeajosta, mitkä ovat hänen ostoaikomuksensa tai saiko hän hyvää palvelua jälleenmyyjän luona.

Tärkeintä on keskittyä laadukkaiden liidien tuottamisen lisäksi myös siihen, miten jatkohoito tehdään ja mitkä ovat käytettävät kanavat. Kannattaa myös miettiä, voisiko koko asiakkuusohjelma olla toteutettu mobiilisti, jolloin eri trigger-mahdollisuuksien tunnistaminen olisi helpompaa.

Aikaisemmin lisähaasteena on ollut se, että emme ole aina tienneet missä kuluttaja milloinkin liikkuu ja mistä jakelukanavasta hänet tavoittaisimme. Nyt voimme tutkia uusien paikallistamisteknologioiden avulla kuluttajien käyttäytymistä mm. eri jakelukanavien lähettyvillä ja kohdentaa viestejämme juuri niihin ajankohtiin, jolloin kuluttajat ovat joko kaupan lähettyvillä tai jo matkalla kauppaan.
Kiinnostuitko mobiiliaktivoinnin mittausmahdollisuuksista? Ota yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi tai riikka.nikula(a)dagmar.fi