Anna Salo

Kysymykset:

1. Älypuhelin- ja tabletpenetraatio markkinassasi?
2. Mitkä asiat nostaisit tämän vuoden suurimmiksi trendeiksi mobiilissa? Mihin markkinoijat panostavat aikaa ja rahaa?
3. Mainitse jokin kiinnostava toteutunut mobiiliteko markkinaltasi?
Anders Elley, Managing Director, Performics Denmark
1. Älypuhelinpenetraatio 46 %, tabletpenetraatio 23 %
2. Uskon, että tänä vuonna nähdään yhä enemmän erilaisia mobiiliaktivointeja kampanjoissa. Tanskassa markkinoijat alkavat tänä vuonna ostaa myös mobiilimainontaa RTB-huutokauppamallilla.
3. Teimme asiakkaallemme Samsungille puhelinlanseeraukseen erittäin mielenkiintoisen kampanjan, jossa  rakensimme vuoropuhelua tv-ohjelman ja mobiilin välille. Tv-ohjelmassa näytettiin QR-koodeja, joiden kautta katsojat pääsivät kiinni ohjelmaan liittyvään, mielenkiintoiseen lisämateriaaliin. Kokeilu oli ensimmäisen laatuaan Tanskan tv:ssä ja herätti kiinnostusta. Kuusi prosenttia ohjelman katsojista latasi lisäsisältöä QR-koodin kautta.
Stian Giskeodegard, Director, Insight&Communications Planning, Starcom Norway
1. Älypuhelinpenetraatio 70 %, tabletpenetraatio 30 %
2. Tänä vuonna markkinoijat hoitavat kuntoon perusasioita, kuten mobiilihaun. Selvänä trendinä näen myös sen, että panostuksia erillisiin käyttöjärjestelmäkohtaisiin applikaatioihin vähennetään ja kehitystyötä keskitetään enemmän verkkosovelluksiin. Palveluista kehitetään ratkaisuja, jotka päivittyvät saumattomasti verkon yli kaikkiin päätelaitteisiin.
3. Teimme onnistuneen casen asiakkaallemme Ruterille (bussi-, raitiovaunu- ja metropalvelut Oslon alueella), joka lanseerasi uuden mobiililippupalvelun. Tavoitteena oli saada applikaatiolle 20 000 latausta kampanjan aikana, mutta onnistuneen kampanjan – ja erityisesti onnistuneen ja palvelevan applikaation ansiosta latauksia tuli 50 000 ensimmäisen kolmen viikon aikana. Tämä kuvastaa ihmisten valmiutta hyödyllisten mobiilipalveluiden käyttöön.
Johan Pettersson, Digital Director, Starcom Sweden
1. Älypuhelinpenetraatio 59 %, tabletpenetraatio 20 %
2. Markkinoijat panostavat omiin mobiilisivuihinsa ja rakentavat yhä enemmän myös mobiileja kampanjasivuja, jotta kuluttajat voidaan aina ohjata parhaiten palvelevaan kanavaan. Mainonnan osalta erityisesti Facebook-mobiilimainonta  kasvaa.
3. Mobiilimainonnan kasvusta puhutaan paljon, mutta kasvu on ollut aika hidasta. Osittain siksi, että mobiilille luonnollista roolia mainonnassa ei ole heti löydetty; mikä viesti toimii sekä mitä ja miten ihmiset mobiiliympäristössä toimivat. Viime vuonna Ruotsin markkinoille tullut uusi mainosmuoto, swipe-mainos, on  yksittäisenä mainosmuotona pieni asia, mutta se on saanut  mm. monet brändimainostajat kokeilemaan mobiilia. Swipe-mainos on iso mainosmuoto, joka muodostuu neljästä kosketustoiminnolla vaihdettavasta ruudusta. Mainosmuoto on näyttävä ja helppo tuottaa, ja siihen on myös helppo rakentaa toiminnallisuuksia  mobiilikäyttäjälle.
Mobiilitilanne Suomessa 
Suomessa älypuhelinpenetraatio on 50 % ja tablettia käyttää 12 % väestöstä. Tabletkäytön kasvuvauhti on ollut kova ja käyttäjämäärät ovat tuplaantuneet vuodessa.
Markkinoijat panostavat meillä tänä vuonna omien palveluidensa mobiiliulottuvuuksiin. Kun mobiilipalvelut ovat kunnossa, ryhdytään kuluttajia ohjaamaan niihin, jolloin panostukset mobiilihakuun ja mm. FB-mobiilimainontaan kasvavat. Lisäksi offline-mainonnassa nähdään yhä useammin mobiiliaktivointeja.