13.3.2008 | Uutisarkisto

Neljä uutta yksikköä laajentavat Dagmarin palvelutarjontaa

Konsultointipalveluilla tulee jatkossa olemaan yhä suurempi rooli Dagmarin palvelutarjonnassa. Yritys perustaa neljä uutta yksikköä: Dagmar Insight&Implementation, Dagmar Search, Dagmar Retail Innovations ja Dagmar Inspiration. ”Toimintamallia ja palveluita on kehitetty mainostaja-asiakkaiden tarpeesta ja toiveita vastaavaksi. Monet mainostajien toiveista liittyvät myyntiä kasvattaviin tutkimus-, analysointi- ja konsultointipalveluihin,” valottaa Dagmarin toimitusjohtaja Tuula Kallio.

Dagmarin rooli on jo nyt muuttunut ja laajentunut. Tämä näkyy  asiakastyytyväisyystutkimuksissa: kymmenen vuotta sitten joka toinen asiakas koki Dagmarin olevan erittäin tärkeä osa mainonnan tiimiä; viime vuonna kahdeksan asiakasta kymmenestä.

”Jo nyt lähes 30 prosenttia tuotoistamme syntyy erillisistä konsultointi-, tutkimus- tai suunnittelupalveluista. Tämän alueen kysyntä on vahvassa kasvussa ja uskomme osuuden olevan 40 prosenttia kolmen vuoden kuluttua. Vastaamme mainostajien haasteisiin viestinnän ja markkinoinnin johtamisessa ja investoimme uusiin tutkimuksiin, jotka auttavat suunnistamaan muuttuvassa markkinointikentässä ja myös tuotekehitykseen. Vahvistamme osaamistamme lisäksi uusilla rekrytoinneilla”, kiteyttää Dagmarin toimitusjohtaja Tuula Kallio.

”Olemme jatkossakin mediatoimisto ja ylpeitä ydinosaamisestamme. Panostamme edelleen vahvasti mediasuunnitteluun ja –ostamiseen. Mutta tartumme samalla asiakkaiden esittämään haasteeseen,” täydentää Kallio. ”Mainostajalla on nyt mahdollisuus saada merkittävästi enemmän palvelua yhdestä paikasta.”

Konsultointia ja tiedolla johtamista

Viime vuonna Dagmar kasvatti digitaaliseen osaamiseen erikoistuneesta Dagmar Digitalista merkittävän toimijan, joka työllistää kaksikymmentä ammattilaista.  Verkon kasvanut rooli ostopäätöksissä tuottaa markkinoijalle uudenlaista tietoa asiakkaista. Myös yritysten omissa asiakaskannoissa olevien ostokäyttäytymistietojen määrä kasvaa.  Nämä tietokannat yhdistettynä oikein ja luovasti muuhun tutkimustietoon tehostavat markkinointia.

Palvelua tarjoaa Dagmar Insight&Implementation. ” Tavoitteemme on auttaa yrityksiä mm. segmentoinnin, asiakastietokantojen hyödyntämisen ja markkinointiviestintäbudjetin optimoinnin osalta eli auttaa yrityksiä tiedon johtamisessa.  Asiakaskannoissa olevan käyttäytymistiedon yhdistäminen muuhun tietoon mahdollistaa eri asiakassegmenttien tehokkaamman johtamisen.  Olemme myös mainostajan arjessa varmistamassa, että analyyseistä syntyvät näkemykset ja uudet ideat tulevat osaksi markkinoinnin toteuttamista.  Juuri siksi konsultointiyksikkömme nimessä on ”Implementation”, luonnehtii yksikön johtaja Tomi Härmä.

Hakukonemarkkinoinnissa Suomen ykköseksi

Hakukoneet ovat nykyään merkittävä osa yritysten markkinointia. Dagmar Search yhdistää hakukonemarkkinoinnin luonnolliseksi osaksi mainonnan mediapalettia.  Tavoitteena on kasvaa Suomen suurimmaksi hakukonemarkkinoinnin tekijäksi.

” Keskitymme erityisesti medioiden yhteiskäytön vaikutusten selvittämiseen sekä niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Muutamme Suomen hakukonemarkkinoita kohti kansainvälisiltä markkinoilta tuttua media- ja mainostoimistovetoista suuntaa. Yhdistämme hakukonemarkkinoinnin osaksi asiakkaan mediastrategiaa ja siten parannamme vaikuttavuutta”, kuvaa yksikköä johtava Roope Ruotsalainen. ”Vahvistamme osaamistamme myös uusilla henkilöillä, viimeisin rekrytointimme on Lontoosta Dagmariin rantautuva Dominic Earl, jolla on rautaista, kansainvälistä osaamista mm. mSearchin ja Double Clickin palveluksesta.”

Dagmar panostaa vahvasti hakukonemarkkinoinnin tutkimukseen. Keväällä valmistuu laaja hakukonemarkkinoinnin tutkimus, jossa tarkastellaan mm. miten erilaiset kuluttajaryhmät hakevat tietoa ja käyttävät internetin hakuja.

Jakelutiet tiiviimmin mukaan

Ostopäätösten tekeminen on entistä impulsiivisempaa ja suuri osa lopullisista ostopäätöksistä tehdään esimerkiksi päivittäistavarakaupassa vasta jakelutiessä. Dagmar Retail Innovationin tavoitteena on linkittää jakelukanavat tiiviimmin osaksi kohtaamisten suunnittelua sekä tehostaa promootioiden tuottavuutta hyödyntämällä digitaalisia mahdollisuuksia.

” Perustettava yksikkö auttaa suunnittelutiimejämme ja asiakkaitamme kohtaamisten 360-ajattelun ulottamisessa mainonnasta aina osto-/kokeiluhetkelle saakka – hetkiin jolloin kuluttaja ja tuote/palvelu kohtaavat toisensa. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme mitattavampien, kaupallisempien, innovatiivisempien ja tavoitteellisempien promootioiden tekemisessä”, tiivistää Dagmar Retail Innovationsin johtaja Sanna Kolamo.

Luovuus liimaa markkinointiviestinnän

Luovuus on markkinointiviestinnän kuuma peruna. Mainosviestien hälyn keskellä etsitään keinoja erottua ja luovuuden varaan lasketaan tässä paljon. Luovuuden peräänkuuluttamisessa on hyvä muistaa että luovuus on paljon muutakin kuin luovia mediaideoita tai luova mainoskonsepti. Luovuuden perustana on yhä enemmän ihmisten käyttäytymisen, motiivien ja median käytön ymmärtäminen.

Dagmar Inspiration rakentaa uudenlaisia luovuutta lisääviä työskentelytapoja sekä tuo uusia työkaluja Dagmarin mediasuunnittelun käyttöön. ”Luovuus on markkinointiviestinnän liima. Ja paras luovuus syntyy yhteistyössä mainostajan, mainos-, media-,viestintä- ja promootiotoimistojen sekä medioiden kanssa”, kuvailee Dagmar Inspirationia luotsaava Tero Honkala. ”Tehtävänäni on huolehtia, että käytössämme on jatkuvasti uusia työkaluja luovuuden edistämiseksi. Luova Media Workshop on yksi keino löytää uusia tapoja vaikuttaa eri kohderyhmiin. ”

Haluatko tietää enemmän miten uudet palvelumme voivat auttaa juuri sinua? Ota yhteyttä:

Dagmar Insight&Implementation/Tomi Härmä,
tomi.harma(at)dagmar.fi, gsm +358 400 797 911

Dagmar Search/Roope Ruotsalainen,
roope.ruotsalainen(at)dagmar.fi, gsm +358 40 735 5557

Dagmar Retail Innovations/Sanna Kolamo,
sanna.kolamo(at)dagmar.fi, gsm +358 50 490 6878

Dagmar Inspiration/Tero Honkala,
tero.honkala(at)dagmar.fi, gsm +358 40 760 6751

Dagmar

Dagmar

Lisää aiheesta