Dagmar

Internet on avannut kaikille mahdollisuuden ryhtyä sisällöntuottajiksi. Netin avoimuus ja tekniikan helppous houkuttelee pientuottajia tarttumaan myös toisten sisältöihin. Niinpä suomalaiseen makkaramainokseen voi hyvinkin törmätä eteläkorealaisen opiskelijan sivuilla  ja uudelleen leikatulle suomalaisspotille voi naureskella YouTubessa.

Mutta entä jos mainoksessa esiintyvä näyttelijä ryhtyy kahlaamaan kansainvälisiä nettisivuja läpi ja penäämään mainostajalta korvauksia spotin luvattomasta esittämisestä?

Toimitusjohtaja Markku Varhela Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy:stä vakuuttaa, että mainostaja ei joudu tässä tilanteessa vastuuseen. Vastuu tekijänoikeuksien noudattamisesta on aina sillä, joka sijoittaa mainosfilmin YouTubeen.

Vain linkkiin ei tarvita lupaa

Myös mainostajia saattaa houkuttaa yksityisten pientuottajien sisällöt. Mutta saako kaiken kansan imuroitavissa olevia YouTube-videoita sijoittaa omille kotisivuille tai kampanjasivustoille?

– Tässä ollaan peruskysymysten äärellä, toteaa Varhela. -Videoiden samoin kuin muidenkin teosten laittaminen omille sivuille edellyttää aina tekijänoikeuden haltijoiden suostumusta. Myös silloin, kun kyse on yksityisen henkilön kotisivuista. Nettihän on avoin media ja kuka tahansa pääsee kenen tahansa sivuille, joten tässä ei ole kysymys sellaisesta yksityiskäytöstä, joka olisi mahdollista ilman lupaa. Linkin tarjoaminen toisen sivuille on eri asia, eikä edellytä lupaa.

Oikeus tuotettuun sisältöön on aina tekijällä, vaikka hän olisi romanialainen nuorukainen, joka on tallentanut videolle serkkupojan nolon rojahtamisen hääkakun päälle. Tai amerikkalaisteini, joka on ideoinut ja kuvannut kieli poskessa tv-mainoksia todellisille tuotteille.

Kartoita käyttötarpeet etukäteen

Kun tv- tai radiospotteja halutaan sijoittaa verkkoon, Varhela kehottaa ehdottomasti varmistamaan, että verkkokäyttöön on oikeus.

– Asia ei ole itsestäänselvä, vaan kysymys on sopimuksesta ja sen antamien oikeuksien laajuudesta.

Niinpä sopimusta laadittaessa olisi syytä miettiä etukäteen kaikki käyttötarpeet. Tehtävä on toisinaan haasteellinen, kun spoteille saatetaan keksiä uusia käyttökohteita jopa vuosien kuluttua niiden tuotannosta.

– Uskoisin, että yleensä on edullisempaa sopia kaikesta kerralla kuin pala palalta. Toisaalta, jos ei kaikkea käyttöä ole sopimusta tehtäessä tiedossa, voi olla, ettei kannata maksaa etukäteen sellaisesta, mitä ei kenties tarvitsekaan. Riippuu siis tilanteesta, kumpi vaihtoehto on järkevämpi.

Koska vastuu tekijänoikeuksista on käyttäjällä, on käyttäjän edun mukaista huolehtia, että tekijänoikeuksista laaditaan selvä sopimus.

Joitakin mainostajia on askarruttanut, pitääkö YouTubeen sijoitetut spotit poistaa tietyn ajan jälkeen. Käyttöoikeuden kesto on sopimuskysymys.

– Jos filmi on ylipäänsä laillisesti laitettavissa YouTubeen, on sen siellä pitäminen ensisijaisesti sopimuskysymys eikä lainsäädännöstä löydy tähän kysymykseen vastausta.

Tuottaja tietää oikeudenhaltijat

Tekijänoikeudet ovat voimassa hyvin pitkään: vielä 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen. Kaupallisen tv- ja radiotoimintamme lyhyen historian vuoksi mainostajan arkistossa ei siis todennäköisesti lymyile mainosspottia, jonka tekijänoikeudet olisivat rauenneet.

Kun vanhan spotin haluaa sijoittaa sivuilleen, Varhela kehottaa kääntymään sen tuottaneen yrityksen puoleen.

– Ei ole sanottu, että tuottajalla on oikeus antaa lupaa, mutta tuottajan suostumus joka tapauksessa tarvitaan. Tuottajan kautta on myös helpointa löytää muut oikeudenhaltijat, joilta lupaa pitää kysyä.

Nettisivujen yleisön määrittely on tuottanut toisinaan ongelmia. On jopa väitetty, että mikäli sivusto on englanniksi, yleisöksi lasketaan koko maailma. Varhelan mukaan määrittelyyn ei löydy mitään yleispätevää ohjetta.

– Yleisön määritteleminen on kovin hankalaa ja riippuu muun ohella siitä, miksi yleisöä ollaan määrittelemässä. Määrittelyä voisi tehdä siltä pohjalta, kenelle sivusto on tarkoitettu. Kielellä on tässä aika rajallinen merkitys. Eri lakien kannalta määrittelyä tehtäessä voidaan käsittääkseni jopa päätyä erilaisiin yleisön määrittelyihin.

Medioiden konvergenssi

Tekijänoikeuksista on viime aikoina keskusteltu paljon myös medioiden konvergenssikehityksen vuoksi. Erityisesti mobiili-tv on aiheuttanut kädenvääntöä tv-yhtiöiden ja tekijöiden kesken.

– On makuasia ja näkökulmakysymys, voiko sanoa tekijäoikeusvaatimusten hidastavan uusien teknologioiden käyttöönottoa. Selvää on, että tekijänoikeudet on otettava huomioon ja niistä on sovittava, olipa sitten kysymys uuden teknologian mahdollistamasta käytöstä tai niin sanotusta perinteisestä käytöstä.

Kun tekijänoikeudet huolettavat, kannattaa muistaa pari nyrkkisääntöä. Aina kun asia epäilyttää, tarkista. Ja jos itse et osaa, käänny asiantuntijan puoleen.