Dagmar

Kun kohderyhmän tavoittavat nettimediat on valittu, täytyy medioista vielä valita kampanjaan sopivat mainosmuodot.

– Esittelemme tarjolla olevat vaihtoehdot ja autamme valitsemaan parhaan ratkaisun, kertoo interaktiivisten medioiden mediasuunnittelija, Hertta Saarikangas Dagmarista.

– Neuvottelemme medioiden kanssa toivotuista erikoisratkaisuista. Tässä vaiheessa kampanjan ajoitus, budjetti, mainosversioiden määrä yms. on oltava jo tiedossa.

Nettimainonnan myyntiyhtiöistä on jäljellä enää Netpool, niinpä kaikkiin muihin medioihin on otettava yhteyttä suoraan. Koska nettimediat elävät niin mainosmuotojen kuin hinnoittelun suhteen jatkuvassa muutoksessa, pyydetään medioilta lähes jokaista kampanjaa varten oma tarjous.

Medioiden varaustilanne muuttuu hyvin nopeasti, joten nopeus on valttia: haluttu mainospaikka on saatettu jo myydä tarjouskierroksen aikana. Dagmarin asiantuntijat vertailevat tarjouksia ja tekevät niiden perusteella mahdollisia muutosehdotuksia suunnitelmaan.

Kun mediat ja mainospaikat on lyöty lopullisesti lukkoon, alkaa käytännön trafikointi. Nettimedioiden tekniset tiedot eli aineistovaatimukset vaihtelevat. Niinpä nettitrafiikista vastaavan ensimmäinen työ on tarkistaa ja kerätä kulloisenkin kampanjan tekniset tiedot ja välittää ne mainokset toteuttavalle toimistolle.

– Mainosten toteutuksessa täytyy ottaa huomioon myös joitakin teknisiä ratkaisuja, jotta niiden hallinnointi sujuu hyvin DARTilla, toteaa interaktiivisten medioiden trafiikin asiantuntija, Juha Antila.

DART on Dagmarin käyttämä ja hallinnoima, internetin kautta toteutettavan nettimainonnan hallinta- ja seurantajärjestelmä.

– Syötämme DARTiin mainostajan tiedot, kampanjoiden aloitus- ja lopetuspäivämäärät sekä mediapaikat eri sivustoilla. Sen jälkeen nimeämme mainosaineiston eri versiot ja siirrämme aineistot järjestelmään, kertoo Antila.

DART generoi aineistosta html-koodin. Se lähetetään medialle, joka lataa aineiston sivustolleen sovittuun paikkaan. Jokainen mainosmuoto ja mediakohtainen mainospaikka vaatii oman tagin, jotta mainosten toimivuutta voidaan seurata. Tämän jälkeen mainosten toiminta testataan. Erityisesti erikoisratkaisut vaativat usein soveltamista.

Mutta ei trafikistin työ tähän pääty. Kun kampanja käynnistyy, trafiikista vastaava käy tarkistamassa, että jokaisessa kampanjaan kuuluvassa mediapaikassa on juuri se mainosversio, joka sinne kuuluu.

– Valvomme myös sitä, että mainosten keräämät näyttökerrat sekä käyttäjien klikkaukset rekisteröityvät DARTiin.

Kampanjan menestystä voidaan seurata päivittäin, joten tehtyjä ratkaisuja on mahdollista muuttaa kesken kampanjan. Esimerkiksi mainosversio voidaan vaihtaa toiseen, paremmin toimivaan.

Kun kampanja on päättynyt mainostaja saa analyysin kampanjan menestyksestä. Siitä käy ilmi esimerkiksi kunkin mainospaikan kontaktihinta, mainosta klikanneiden määrä ja mainoksen todelliset näyttömäärät kullakin mainospaikalla. Dartin avulla Dagmar voi raportoida kampanjan aina nettitilaukseenkin asti.