Dagmar

Suomen Gallup Web Oy alkaa julkaista mittaamiensa verkkopalvelujen eri kävijöiden, vierailukertojen ja sivupyyntöjen määrät kuukausitasolla. Lisäksi julkaistaan vierailun keskimääräinen kesto sekä uutuutena sivuston peitto suomalaisista www-käyttäjistä.

Kuukausitasolle siirtymistä perustellaan mm. sillä, että se helpottaa kansainvälistä vertailua. Muualla maailmassa käytetään yleisesti kuukausilukuja, Suomessa mittaukset on julkistettu tähän asti viikkotasolla.

Kotimaista vertailua helpottaisi se, että luvut saisi jatkossa sekä viikko- että kuukausitasolla. Näin esimerkiksi kuukautta lyhyempien www-kampanjoiden kävijämäärien ennustaminen ei vaikeutuisi.

Suomen Gallup Web mittaa Suomessa yli 50 verkkopalvelua. Samaa RedMeasure-mittausjärjestelmää käytetään 23 eri maassa. Tiedot Suomen web-käyttäjien kokonaismäärästä saadaan NetTrack-seurantatutkimuksesta, jossa haastatellaan vuosittain yli 20.000 suomalaista.

Suomen Gallup Webin mittausten tuloksia voi seurata kuukausittain osoitteessa www.gallupweb.com/wmstat.htm.