Dagmar

Lehden sivuun kohdistuvaa luku- tai selailukertojen määrää mitataan MPX-kertoimella. Kaikkien aikakauslehtien kohdalla 12-19-vuotiaiden MPX on keskimäärin 3,8, kun kaikkien 12 vuotta täyttäneiden keskiarvo on 2,6. Täysin omassa luokassaan painii Aku Ankka, jonka sivuille 12-19-vuotias palaa keskimäärin yli 11 kertaa.

Kaksi kolmesta nuoresta on ns. aktiivinen lukija, joka kokee lehden aktivoineen häntä jollakin tavalla. Kaikkien aikakauslehtien osalta useampi kuin joka kolmas 12-19-vuotias on säilyttänyt lehden tai osan sen sisällöstä, löytänyt keskustelunaiheita tai saanut käytännöllisiä vinkkejä tai virikkeitä vapaa-aikaan.

Nuorista 53 % kertoo viettävänsä mielellään aikaa lukemansa lehden parissa, kun vastaava osuus kaikissa 12 vuotta täyttäneissä on 43 %.

12-19-vuotiaat nuoret lukevat keskimäärin yli kuutta aikakauslehteä. Tämän reilun puolen miljoonan suomalaisen joukon sisäisestä heterogeenisuudesta kertoo ehkä jotakin se, että kolmen kärki on Aku Ankka, Suosikki ja Pirkka. Tavoittavimpien lehtien joukkoon mahtuu nuortenlehtiä, yleisaikakauslehtiä ja harrastelehtiä, eli nuorten tavoittamisessa lehtivalikoima voi olla hyvinkin monipuolinen.

Nuorten aikakauslehtimaailma voidaan karkeasti jakaa kahteen lehtiryhmään – kotiin tilatut ja irtonumerona ostetut – jotka osittain noudattavat perinteistä lehtiryhmäjakoa.

Lukutottumuksia ohjaa osittain perheeseen kotiin tilatut lehdet. Aku Ankkaa lukuun ottamatta nuorten tilaajalukijoiden osuus on suurin nimenomaan koko perheen lehdissä. Näissä lehdissä nuorten osuus lukijoista ei korostu, mutta tavoittavuus on hyvä ja lukeminen säännöllistä.

Irtonumerona nuoret ostavat ensisijaisesti ”omia” lehtiään, joissa 12-19-vuotiaiden osuus lukijoista parhaimmillaan ylittää 80 %. Irtonumerolukijoiden osuus on suuri myös erikoislehdissä. Näilläkin lehdillä on oma säännöllinen lukijakuntansa, koska säännöllisten lukijoiden osuus kaikista lukijoista ylittää merkittävästi tilaajalukijoiden määrän.

Luetuimmat poikien lehdet (12 – 19-vuotiaat)
Lehden nimi Lukijamäärä (000)
Aku Ankka 158 Mikrobitti 94 Pelit 83 Tekniikan Maailma 79 7 päivää 68
Luetuimmat tyttöjen lehdet (12 – 19-vuotiaat)
Lehden nimi Lukijamäärä (000)
Aku Ankka 106 Suosikki 105 Pirkka 103 Demi 101 7 päivää 68

Lähteet:
– KMT Syksy 2000/Kevät 2001
– TGI Syksy 2000/Kevät 2001
– Aikakauslehtien Liiton tutkimussarja 19: Kohderyhmäraportti / Nuoret lukijat