Dagmar

Päättäjän voi tavoittaa myös matkoilla tai sunnuntaisin (31.8.2000)

Maanantaina julkistetun Päättäjien Mediatutkimuksen (PMT) mukaan päättäjien mediakäytössä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Yleislehtien lisäksi muutamat asiakaslehdet, kuten Blue Wings, ovat vakiinnuttaneet asemansa. Tv-ohjelmista Formula-kisat vetävät puoleensa enemmän yksityisen kuin julkisen sektorin päättäjiä.

Lehdistä mm. Helsingin Sanomilla, Kauppalehdellä, Talouselämällä ja Tekniikka & Taloudella päättäjät tavoitetaan edelleen parhaiten. Päättäjät seuraavat aktiivisesti myös iltapäivälehtiä, Suomen Kuvalehteä ja Tekniikan Maailmaa.

Tv-ohjelmien suosiossa on hajontaa yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Siinä missä yksityisen sektorin päättäjä katsoo uutisia, elokuvia ja urheilua, valitsee julkisen sektorin päättäjä mieluummin ajankohtaisohjelmat ja dokumentit.

Molempien sektorien mielestä eri viestimien kiinnostavin aihealue on edelleen koti- ja ulkomaanuutiset. Sen sijaan nousevissa mielenkiinnon kohteissa löytyy eroja. Yksityistä sektoria kiinnostavat yhä enemmän yritysjohdon haastattelut, pörssi- ja rahamarkkinat, autot ja matkailu. Julkisen sektorin päättäjiä kiinnostavat entistä enemmän mm. ympäristökysymykset, puolueet ja teknologian kehitys.

Tässä vaiheessa on syytä muistaa, että mediakäytön eroja ei voida selittää pelkästään julkisen ja yksityisen sektorin jaottelulla. Päättäjien profiileissakin on melkoisesti eroa. Kun yksityisen sektorin päättäjistä on 28% naisia ja 40 % alle 40-vuotiaita, on julkisen sektorin päättäjistä naisia peräti 36 % ja alle 40-vuotiaita vain 11 %. Ja esimerkiksi urheiluohjelmien suosiminen korreloi lähes suoraan sukupuolen ja elokuvat iän mukaan.

Joka toinen vuosi julkistettava, päätöksentekoa ja tietolähteiden käyttöä seuraava Päättäjien Mediatutkimus on laajin Suomessa toteutettava päättäjätutkimus. Kevään 2000 aikana haastateltiin n. 3800 ylempää toimihenkilöä yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Lähde: Päättäjien Mediatutkimus 2000 / Suomen Gallup-Media Oy