Dagmar

TV-mainonnan kantokykyanalyysin osana tehty tutkimus voi myös nostaa esiin tv-mainoksen kehityskohteet, esimerkiksi miten mainontaa tulisi kohderyhmän mielestä muokata:

Yhdistyisikö mainos jollain tavalla brändiin paremmin? Voiko esim. ääniraitaa muuttamalla parantaa mainoksen tehoa ja viestin läpimenoa? Tulisiko jotain kohtaa mainoksessa erityisesti muuttaa?

Dagmar tarjoaa mahdollisuuden vanhan TV-spotin tutkimukseen, jossa selvitetään:

– Toteutunut muistaminen (huomioarvo)
– Pitäminen
– Ärsyttävyys
– Ostokiinnostuksen herääminen

Dagmar analysoi tutkimuksen tulokset yhdistäen ne toteutuneisiin kontaktilukuihin. Laadimme suositukset spotin käytöstä jatkossa tai toimenpide-ehdotukset mainonnan parantamiseksi. Menetelmänä on Internet-tutkimus, joka sisältää 100 vastaajaa valitussa kohderyhmässä. Tutkimuksen ja analyysin tekeminen kestää noin kaksi viikkoa. Hinta alkaen 2800 euroa.

Ota aikataulusta yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi tai tero.tiainen(at)dagmar.fi