Dagmar

Pitäisikö BBC yksityistää? (2.3.2000)

Talouslehti Forbes Global pohtii uusimman numeronsa kansijutussa pitäisikö tai voisiko maailman kansallisten yleisradio- ja tv-yhtiöiden edelläkävijä yksityistää? Lehti pelkää, ettei BBC pärjää yhteiskunnallisen rahoituksen varassa nopeasti muuttuvassa mediamaailmassa.

BBC on säilyttänyt huiman 39 %:n katsojaosuuden. Nykyinen mediakilpailu ja digitalisointi asettavat kuitenkin BBC:llekin uusia taloudellisia haasteita. BBC:n pelätään jäävän liian yksin, kun jakelutiet ja sisällöntuottajat konvergoituvat yrityskaupoin, kuten Disney ja ABC, Time Warner ja AOL tai suunniteltu Viacom ja CBS -kauppa. Nämä fuusiot hoidetaan yleensä osakevaihtoina, joihin yleisradioyhtiöillä ei ole varaa. Samoin lehti pelkää, että BBC häviää johtajien ja kykyjen palkkauskilvassa.

Veronmaksajien kannalta voi myös olla taloudellisesti epäedullista, että BBC:n arvokasta sisältöomaisuutta ja vahvaa osaamista ei pystytä myymään riittävän kovaan hintaan.

Täyteen yksityistämiseen ei uskota olevan valmiuksia. Kaupallisen mediakilpailun uskotaan tuottavan liikaa hömppäsisältöjä, kun taas julkisella rahoituksella arvellaan pystyttävän kunnianhimoisempiin hankkeisiin. Ja siihen tarvitaan yhä enemmän rahaa. Siksi lehti olettaa BBC:n päätyvän osittaiseen yksityistämiseen myymällä BBC Worldwide -yksikön ja kaupallisen portaalin (beeb.com).