Dagmar

Puhelinhaastatteluina ja nettikyselynä IROResearch Oy:n ja DMI:n alkukesänä toteuttamaan tutkimukseen vastasi yhteensä 243 asiakastamme. Saimme jälleen runsaasti kullanarvoista palautetta sekä myös tärkeitä toiveita työmme kehittämiseen.

Merkittävänä uutuutena kiinnostavimpien palvelujen kenttään on noussut Opastavan median palvelut. Palvelujen kirjon laajentuessa muun muassa sähköisten hakemistojen kautta kasvaa osittain myös epävarmuus ja ahdistus siitä, missä yrityksen tulisi näkyä ja mitä voisi jättää pois.

Asiakkaat toivovat yhä syvempää kumppanuutta

Toimintamme ja osaamisemme osalta saimme erityistä kiitosta muun muassa toiminnan läpinäkyvyydestä, luotettavuudesta, yhteyshenkilöittemme ammattitaidosta ja aktiivisuudesta sekä mediaratkaisujen perusteluista.

Sen sijaan yhteistyön tiivistyessä ja mediatoimiston roolin muuttuessa entistä strategisemmaksi kumppanuudeksi, tarvitaan myös syvempää osaamista ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämistä. Tämän osaamisen kehittäminen nousikin tärkeimmäksi kehitysalueeksi.

Sama tarve on huomattu Dagmarissa kuluneen vuoden aikana ja niinpä aloitimme uuden tilikauden 1.9.2006 uudella entistä asiakaslähtöisemmällä toimintamallilla. Asiakastyöhön varataan enemmän resursseja ja samalla asiakasryhmien kokoa pienennetään. Näin varmistetaan tarvittaessa asiakkuusjohtajien vahvempi osallistuminen asiakkuustyöhön.

Uudessa toimintamallissa kehitämme edelleen osaamistamme usealla alueella: kommunikaatio- ja mediastrategiatyö, markkinoinnin tuottavuutta mittaavat seurantajärjestelmät sekä kansainvälisen medianäkyvyyden johtaminen ovat vahvasti fokuksessa.

Asiakastyytyväisyystutkimuksemme mukaan Dagmarin mediasuunnittelu ja tehokas ostaminen ovat huippuluokkaa ja tästä tasosta tulemme myös pitämään kiinni. Myös uusien, luovien ratkaisujen löytämiseen panostetaan aikaisempaa enemmän. Digitalisoituminen tuo uusia mahdollisuuksia ja haluamme jatkossakin olla ensimmäisenä niitä arvioimassa ja hyödyntämässä.

Toimintamallin muutoksen tavoitteena on vastata asiakkaittemme toiveeseen aikaisempaa tiiviimmästä yhteistyöstä sekä liiketoimintaympäristön paremmasta tuntemisesta.

Kiitos kaikille Dagmarin asiakastyytyväisyystutkimukseen osallistuneille. Uskomme yhteistyömme kehittyvän edelleen varsin suotuisissa merkeissä uuden toimintamallimme myötä.